สงขลา - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ทั้งสองแห่งเงียบเหงา รถโดยสารทั้งรถบัสและรถตู้หยุดรับส่งผู้โดยสารทุกเส้นทางในจังหวัดภาคใต้รวมถึงกรุงเทพฯแล้ว เหลือเพียงรับส่งสิ่งของและพัสดุเท่านั้น

26 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ทั้ง2แห่ง ทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่1ย่านถนนโชติวิทยกุล และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่2ตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน เป็นไปอย่างเงียบเหงา
สถานีขนส่งฯ เหงา เหลือแค่ส่งพัสดุรอวันกลับมาเดินรถอีกครั้ง สถานีขนส่งฯ เหงา เหลือแค่ส่งพัสดุรอวันกลับมาเดินรถอีกครั้ง

เนื่องจากขณะนี้รถโดยสารทุกเส้นทางทั้งรถบัสและรถตู้โดยสาร ในเส้นทางทุกจังหวัดของภาคใต้รวมถึงกรุงเทพฯหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารทุกเส้นทางแล้ว เช่นเส้นทางที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทั้งสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เหลือเฉพาะการรับฝากสิ่งของและพัสดุต่างๆเท่านั้นซึ่งแต่ละเส้นทางจะมีรถให้บริการรับสิ่งของวันละ1-2คัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของที่นำมากฝาก

สถานีขนส่งฯ เหงา เหลือแค่ส่งพัสดุรอวันกลับมาเดินรถอีกครั้ง สถานีขนส่งฯ เหงา เหลือแค่ส่งพัสดุรอวันกลับมาเดินรถอีกครั้ง

สถานีขนส่งฯ เหงา เหลือแค่ส่งพัสดุรอวันกลับมาเดินรถอีกครั้ง

ส่วนการรับส่งผู้โดยสารจะหยุดยาวไปจนสิ้นสุดมาตรการล๊อคดาวน์ 2 สิงหาคม ซึ่งบรรดาผู้ขับรถยังรอความหวังว่าจะสามารถกลับมาเปิดเดินรถได้อีกครั้งหลังวันที่ 2 สิงหาคมเนื่องจากตอนนี้ลำบากมากขาดรายได้

ภาพ/ข่าว...สันติภาพ  รามสูต / สงขลา