อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา ปิด 2 หมู่บ้าน ป้องกันคลัสเตอร์สนามเปตองติดเชื้อทั้งโคราชและ จ.ชัยภูมิ สะสม 20 ราย ขณะนี้ได้เร่งติดตามสอบสวนโรคให้ครอบคลุม ป้องกันการแพร่ระบาด

25 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจที่บริเวณเส้นทางเข้าสู่บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8 และบ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9 ต.ด่านขุนทด เพื่อตรวจคัดกรองและควบคุมการเข้าออกพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดคลัสเตอร์สนามเปตอง อ.ด่านขุนทด 

อำเภอด่านขุนทด ปิด 2 หมู่บ้าน สกัดโควิดคลัสเตอร์สนามเปตอง
 

 
นายไพฑูรย์ นายอำเภอด่านขุนทด เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อ.ด่านขุนทด รับรายงานจากโรงพยาบาลด่านขุนทด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ชายอายุ 45 ปี ภูมิลำเนาบ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9 ต.ด่านขุนทด ประกอบอาชีพขายผลไม้ โดยเดินทางไปสินค้าที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี มาขายในเขตเทศบาลตำบล (ทต.) ด่านขุนทด มีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย ใจสั่นและถ่ายเหลวได้มารักษาและตรวจหาเชื้อ ผลยืนยันติดเชื้อจึงได้สอบสวนโรคนำกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวและเพื่อนที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมเล่นเปตองที่สนามหลังวัดบ้านหาญ นอกจากนี้พบผู้ป่วยรายที่ 1,832 เพื่อนที่เล่นเปตองและเป็นผู้ป่วยยืนยันจาก จ.ชัยภูมิ ได้นำเชื้อไปติดต่อชาว จ.ชัยภูมิ 3 ราย รวมการติดเชื้อสะสม 20 ราย ขณะนี้ได้เร่งติดตามสอบสวนโรคให้ครอบคลุมและปิดการเข้าออก 2 หมู่บ้าน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้าง

อำเภอด่านขุนทด ปิด 2 หมู่บ้าน สกัดโควิดคลัสเตอร์สนามเปตอง

โดย - เกษม  ชนาธินาถ