โคราชทุบสถิติรายวันติดเชื้อพุ่ง 351 ราย เสียชีวิตอีก1ราย เป็นชายวัย 66 ปี ชาวปากช่อง มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูงทำให้มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงจึงเสียชีวิตเป็นรายที่ 44

25 กรกฎาคม 2564 เวลา10.00 น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 351 ราย อยู่ใน อ.ปากช่อง 99 ราย อ.เมือง 48 ราย อ.ปักธงชัย 27 ราย อ.บัวใหญ่ 26 ราย อ.คง 16 ราย อ.ประทาย 16 ราย อ.สูงเนิน 15 ราย อ.ด่านขุนทด 13 ราย อ.โนนสูง 12 ราย อ.หนองบุญมาก 11 ราย อ.พระทองคำ 10 ราย อ.ชุมพวง 9 ราย อ.โนนไทย 8 ราย อ.สีดา 7 ราย อ.แก้งสนามนาง 6 ราย อ.เทพารักษ์ 5 ราย อ.บ้านเหลื่อม 5 ราย อ.บัวลาย 3 ราย อ.ลำทะเมนชัย 3 ราย อ.โชคชัย 2 ราย อ.โนนแดง 2 ราย อ.พิมาย 2 ราย อ.ขามสะแกแสง 1 ราย อ.จักราช 1 ราย อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย อ.เมืองยาง 1 ราย อ.วังน้ำเขียว 1 ราย และ อ.สีคิ้ว 1 ราย 

โคราชทุบสถิติรายวันติดเชื้อพุ่ง  351 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก1ราย

สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 152 ราย แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 80 ราย จ.ฉะเชิงเทรา 2 ราย จ.ชลบุรี 4 ราย จ.นครปฐม 6 ราย จ.ปทุมธานี 25 ราย จ.สงขลา 2 ราย จ.สมุทรปราการ 11 ราย จ.สมุทรสาคร 11 ราย จ.สระบุรี 5 ราย จ.พระนครศรีอยุธยา 6 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางกลับมารักษาจากพื้นที่ กทม. 13 ราย จ.บุรีรัมย์ 1 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย จ. สมุทรสาคร 1 ราย จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ราย และสัมผัสผู้ป่วยจำนวน 178 ราย รวมยอดสะสม 4,627 ราย รักษาหาย 2,038 ราย ยังรักษาอยู่ 2,545 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 44 ราย

โคราชทุบสถิติรายวันติดเชื้อพุ่ง  351 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก1ราย
 

ทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตรายที่ 44 ของ จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,531 เพศชาย อายุ 66 ปี พื้นที่เทศบาลเมือง (ทม.) ปากช่อง อ.ปากช่อง  ประวัติสัมผัสผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติ วันที่ 19 ก.ค. มีอาการป่วย เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ผลยืนยันติดเชื้อ ผู้ป่วยมีอาการไข้และถ่ายเหลวได้นำส่งต่อ รพ.มหาราช นครราชสีมา ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูงทำให้มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงจึงเสียชีวิต

โดย - เกษม  ชนาธินาถ