svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

บางกอกแอร์เวย์สเริ่มบินภูเก็ต-สมุย และนกแอร์เริ่มบินภูเก็ต-อู่ตะเภา

24 กรกฎาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

บางกอกแอร์เวย์ส เริ่มบินภูเก็ต-สมุย และนกแอร์เริ่มบินภูเก็ต-อู่ตะเภา วันนี้ CAAT กำชับสายการบินตรวจสอบเอกสารผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้โดยสารที่มาจากโครงการ Sandbox ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทย

วันนี้ (24 ก.ค.2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศเพิ่มเติมสำหรับสายการบิน ให้ครอบคลุมการตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยภายใต้โครงการ "นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox)" และต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

บางกอกแอร์เวย์สเริ่มบินภูเก็ต-สมุย และนกแอร์เริ่มบินภูเก็ต-อู่ตะเภา

 

ใจความสำคัญคือ ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร ตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณาระงับการออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารนั้น เงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกและมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ที่ https://www.moicovid.com

วันนี้เป็นต้นไปจะมีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส บินเส้นทาง ภูเก็ต-สมุย และสายการบินนกแอร์ ทำการบินเส้นทาง ภูเก็ต-อู่ตะเภา  CAAT ได้ประสานกับ ทั้ง 2 สายการบินแล้วเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้โดยสารที่มาจากโครงการ Sandbox ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทย โปรดติดต่อสอบถามสายการบินก่อนการเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดเตรียมเอกสารครบถ้วนก่อนการเดินทาง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น

 

บางกอกแอร์เวย์สเริ่มบินภูเก็ต-สมุย และนกแอร์เริ่มบินภูเก็ต-อู่ตะเภา

บางกอกแอร์เวย์สเริ่มบินภูเก็ต-สมุย และนกแอร์เริ่มบินภูเก็ต-อู่ตะเภา

บางกอกแอร์เวย์สเริ่มบินภูเก็ต-สมุย และนกแอร์เริ่มบินภูเก็ต-อู่ตะเภา

logoline