svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ดีเอสไอขอรับคดีโกงแชร์ล็อตเตอรี่1,400ล.จากตร.หลังเป็นคดีพิเศษ

23 กรกฎาคม 2564

การกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ ประสานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้ สตช. โอนสำนวนคดีกลุ่มผู้ชักชวนประชาชนหลอกขายโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,400 ล้านมาให้ดีเอสไอสอบสวนต่อ รวมถึงคดีที่อยู่ในมือกองปราบ หลังดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ

23 กรกฎาคม 2564 ตามที่นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ส่งเรื่องประสานการปฏิบัติในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ โดยอ้างถึงคณะกรรมการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ให้เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณามีคำสั่งให้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ กรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเรื่องกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ มีโควต้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาถูก และสามารถขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ โดยกลุ่มผู้เสียหายจะได้รับส่วนต่างผลกำไรเป็นคำาตอบแทน อันอาจเป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

บัดนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีคำสั่งให้สอบสวนเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) เป็นคดีพิเศษที่ 49/2564 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เนื่องจากคดีอาญาดังกล่าวเป็นคดีที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

และปรากฎข้อเท็จจริงว่าพนักงานสอบสวน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการรับคำร้องทุกข์ในคดีอาญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547 รวมทั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความร่วมมือ ดังนี้

 

1. ขอให้แจ้งพนักนสอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำรวจว่าได้มีการรับคำร้องทุกข์หรือดำเนินการสอบสวนคดีอาญาดังกล่าว ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ไว้หรือไม่ หากมีการรับไว้ดำเนินการ ขอให้หัวหน้าพนักานสอบสวนดำเนินการตามข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2549 ข้อ 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ในการส่งมอบสำนวนการสีบสวนสอบสวนหร้อมพยานหลักฐานมายังกรมสอบสวน
คดีพิเศษภายใน 15 วัน

 

2.กรณีสำนวนคดีอาญาที่ 15/2564 ที่ดำเนินการโดยกองบังคับการปราบปราม ซึ่งอยู่ระหว่างฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ 6 ขอให้แจ้งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งมอบสำนวนการสืบสวนสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานมาไปยังกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายในวันพุธที่ 21  กรกฎาคม 2564 และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะจัดให้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมีอระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนต่อจากพนักงานสอบสวนต่อไป

 

3. ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547  ข้อ 7 ในการสืบสวนและติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้นำส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่าที่จำเป็น

ดีเอสไอขอรับคดีโกงแชร์ล็อตเตอรี่1,400ล.จากตร.หลังเป็นคดีพิเศษ

ดีเอสไอขอรับคดีโกงแชร์ล็อตเตอรี่1,400ล.จากตร.หลังเป็นคดีพิเศษ

อนึ่ง การใดที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ได้ดำเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควมอาญาภายใต้ข้อบังคับ กคพ. ดังกล่าว พระราชบัญญัติคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 22 วรรคสอง ให้ถือว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการของผู้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนตามประวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 

ข่าว : เนชั่นออนไลน์

ภาพ : เนชั่นทีวี ช่อง 22