ข่าวดีของคนไทย! อย.การันตีขึ้นทะเบียนให้ "ยาฟาวิพิราเวียร์" ภายใต้ชื่อ "ฟาเวียร์" ขององค์การเภสัชกรรม ที่วิจัยและผลิตเอง โดยต้นเดือน ส.ค.นี้ จะเริ่มกระจายเข้าระบบการรักษาผู้ป่วยโควิด

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวว่า ยาฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) มีชื่อสามัญทางยา คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ที่องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการวิจัยและผลิตเอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

อย.ขึ้นทะเบียน "ยาฟาวิพิราเวียร์" องค์การเภสัชฯ เร่งผลิตเดือนละ 2 ล้านเม็ด

โดยยาฟาเวียร์ เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญรายแรกของไทย มีคุณภาพมาตรฐานสากล จะเริ่มผลิตและกระจายให้ผู้ป่วยได้ใช้ในต้นเดือน ส.ค.นี้ ระยะแรกผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ล้านเม็ด ที่โรงงานขององค์การฯ ถ.พระราม 6 และจะขยายกำลังการผลิตไปยังโรงงานธัญบุรี จ.ปทุมธานี การผลิตยาดังกล่าว ทำให้ราคาถูกลงกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

อย.ขึ้นทะเบียน "ยาฟาวิพิราเวียร์" องค์การเภสัชฯ เร่งผลิตเดือนละ 2 ล้านเม็ด

“ปัจจุบันมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ประมาณ 3 แสนเม็ดต่อวัน หรือเดือนละ 9 ล้านเม็ด  ได้มีการจัดหาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และองค์การฯ จะเริ่มผลิตยาฟาเวียร์คู่ขนานไปด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้”

อย.ขึ้นทะเบียน "ยาฟาวิพิราเวียร์" องค์การเภสัชฯ เร่งผลิตเดือนละ 2 ล้านเม็ด