อุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวาง ยกเรือนไทยขนาดใหญ่ มูลค่าเกือบร้อยล้าน เป็นศูนย์พักคอยของกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวระหว่างรอนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล

นางณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับทางอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหารและลูกจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วยทำความสะอาดคุ้มเรือนไทยขนาดใหญ่ 3 หลัง และอาคารที่พักมูลค่าเกือบร้อยล้านบาท ที่นางณัฐณิชาช์ ยกให้ใช้เป็นศูนย์พักคอยของคนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวชาวจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างรอนำส่งโรงพยาบาลรักษา
นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดมีแนวโน้มมีผู้ป่วยติดเชื้อจากพื้นที่สีแดงดินทางกลับมารักษาตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงต้องการจัดตั้งศูนย์พักคอยระหว่างแรงงานรอผลตรวจหาเชื้อ หรือเป็นผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในภูมิลำเนาได้ตามปกติ จึงหาสถานที่และพบว่า ที่คุ้มเรือนไทยส่วนตัวของนางณัฐณิชาช์ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ เนื้อที่กว่า 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิด มีที่พักให้กับคนกลุ่มนี้ได้ถึง 200 คน จึงมาขอใช้สถานที่ ซึ่งเจ้าของก็ยินดีให้ใช้งาน จึงนำกำลังเข้ามาทำความสะอาด เพื่อเตรียมสถานที่

ใจถึง! นายกเล็ก ต.คำขวาง ยกเรือนไทยร้อยล้านทำศูนย์พักคอย

 

 

สำหรับศูนย์ดังกล่าว ได้กำหนดให้คุ้มเรือนไทยที่มีสองชั้นแบ่งเป็นที่พักของคนกลุ่มเสี่ยงระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ ส่วนกลุ่มอาคารที่พักก็จะใช้เป็นที่พักของผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียว ระหว่างรอการนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยคนสองกลุ่มไม่ปะปนกัน และมีห้องน้ำใช้แยกจากกันกว่า 20 ห้อง จึงเหมาะใช้เป็นศูนย์พักคอย ซึ่งอำเภอและเจ้าของสถานที่จะเป็นผู้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งจัดส่งอาหาร 3 มื้อ ให้ผู้เข้าพักอาศัยได้อย่างสบายใจและลดความเครียด

ใจถึง! นายกเล็ก ต.คำขวาง ยกเรือนไทยร้อยล้านทำศูนย์พักคอย

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี การระบาดรอบใหม่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,320 คน ร้อยละ 92.6 เป็นผู้ป่วยกลับมาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 7.4 ติดเชื้อในพื้นที่ รักษาหาย 535 คน ยังรักษา 777 คน และเสียชีวิต 8 คน 

ข่าว/ภาพ เกียรติรัตน์  ชัยสกุลวงค์