ทน.ขอนแก่นเปิดผู้ที่อาศัยและทำงานในเขตเทศบาลฯ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันที่สองมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 30,000 นายกฯเผย หากใครที่เคยลงทะเบียนในหมอพร้อมแล้วเปลี่ยนใจอยากฉีดซิโนฟาร์มทางเทศบาลก็จะไปตัดรายชื่อออกจาก "หมอพร้อม" ให้ทันที

6 ก.ค.64 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 50,000 คน วันนี้เป็นที่ 2 ที่มีการเปิดจุดลงทะเบียนให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงแอพพลิเคชั่น "อยู่พี่" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ โดยการเปิดจุดลงทะเบียนที่เทศบาลนครขอนแก่นก็มีการวางมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกถึง 10 ช่องบริการ

ทน.ขอนแก่นเปิดลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม 2 วัน ได้ 30,000 รายชื่อ


“การลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีเกินคาด เมื่อวานสาเหตุที่ระบบล่ม เพราะมีคนเข้าระบบพร้อมกันนับแสนคน ยิ่งเทศบาลบอกว่าคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านของเทศบาลนครขอนแก่นและคนที่เข้ามาทำมาหากินหรือพักอาศัยแต่ไม่มีเลขที่บ้านก็ได้สิทธิ์เช่นเดียวกัน ทำให้คนก็ยิ่งมากันเยอะบางบริษัทก็ส่งชื่อมาหลายร้อยรายชื่อ ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ขอความร่วมมือไม่ว่าหน่วยงานใดขอให้สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นโดยตรง  ส่วนที่เปิดให้บริการในเทศบาลสำหรับประชาชนที่เข้าระบบไม่เป็น ทางเทศบาลก็ได้เตรียมบุคลากรไว้ให้บริการตลอดทั้งวัน ส่วนคนที่เข้าระบบเป็น สามารถลงทะเบียนตามแอพพลิเคชั่นตามระบบที่วางไว้ได้เลย"
ทน.ขอนแก่นเปิดลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม 2 วัน ได้ 30,000 รายชื่อ

 

นายธีระศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้คนที่ลงทะเบียนเกิน 30,000 คนไปแล้ว อีกไม่เกิน 2 วันคาดว่าน่าจะครบตามที่วางเอาไว้ แต่ก็ได้เตรียมลงทะเบียนสำรองเอาไว้ 10,000 คน เผื่อประชาชนบางคนเกิดเปลี่ยนใจในระหว่างรอฉีด หลายคนถามว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ทางเทศบาลก็ต้องรวมรายชื่อให้ได้ก่อน ถึงแม้เราจะมีการเชื่อมข้อมูลกับทางจังหวัด ดึงรายชื่อ"ขอนแก่นพร้อม" และ"หมอพร้อม"มา อย่างไรก็ตามยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีการเปลี่ยนใจว่าอยากจะขอฉีด ก็เปิดโอกาสให้มาพร้อมกัน เมื่อเชื่อมข้อมูลแล้วตัดสินใจจะฉีด "ซิโนฟาร์ม" เราก็จะไปตัดรายชื่อในขอนแก่นพร้อมและหมอพร้อมออก

ทน.ขอนแก่นเปิดลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม 2 วัน ได้ 30,000 รายชื่อ


 

ดังนั้นการบริหารข้อมูลส่วนนี้จะไม่เกิดความซับซ้อนและสับสน สำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ 50,000 คน ต้องบอกว่าตอนนี้เปิดลงทะเบียนไว้ก่อนและนำรายชื่อไปเสนอก่อนและก็ต้องบริหารข้อมูลวันต่อวัน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนพบมากที่สุดคือการลงทะเบียนแล้วระบบล่มตอนนี้ได้ทำการปิดระบบชั่วคราวและมาให้บริการสำหรับคนที่มาลงชื่อที่ในเทศบาลก่อน
ทน.ขอนแก่นเปิดลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม 2 วัน ได้ 30,000 รายชื่อ