ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เผยจำนวนผู้โดยสาร-เที่ยวบินลดลง จากมาตรการตรวจสอบเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง 4 จังหวัดภาคใต้ อำเภอคลองหอยโข่งส่งเจ้าพนักงานอำนวยความเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 กรกฎาคม 2564  เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารความจำเป็นในการเดินทางออกจากจังหวัดสงขลา สำหรับผู้โดยสารในจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

เข้มเดินทางออกจาก 4 จังหวัดใต้ ผู้โดยสาร ทอท. หาดใหญ่ลด
             
“ผู้โดยสารขาออกทุกคนที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ใน4 จังหวัดจะต้องยื่นเอกสารความจำเป็นในการเดินทางทุกคน  ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการยื่นคำร้องและมีการขออนุมัติ จากอบต. เทศบาล อำเภอ สถานีตำรวจ”

เข้มเดินทางออกจาก 4 จังหวัดใต้ ผู้โดยสาร ทอท. หาดใหญ่ลด
           

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ กล่าวและว่า สำหรับการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ (4 ก.ค.64)   ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการตรวจสอบเอกสาร  โดยทางอำเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดเจ้าพนักงาน ที่มีปลัดอาวุโสมานั่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอยู่ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งหากผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีการขอเอกสารความจำเป็นมาล่วงหน้า ก็สามารถมาขอได้ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมาขอใบคำร้องไปเขียนแล้วนำมายื่นตรงนั้นเลย ซึ่งวันแรกก็จะคับคั่งนิดนึงแต่หลังจากนั้นผู้โดยสารก็เริ่มรับรู้ว่าจะต้องมีเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง

เข้มเดินทางออกจาก 4 จังหวัดใต้ ผู้โดยสาร ทอท. หาดใหญ่ลด

ทำให้ผู้โดยสารมีการขอเอกสารล่วงหน้าจากภูมิลำเนาของตัวเองมากขึ้น โดยจำนวนผู้โดยสารขากออกของท่าอากาศยานหาดใหญ่ประมาณ 900-1,00 คน ขาเข้าก็เช่นเดียวกัน
         

“ตอนนี้จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ1,900-2,000 คน โดยผู้โดยสารขาออกที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดจะต้องยื่นเอกสารความจำเป็นในการเดินทางทุกคนจนถึงวันนี้ก็เรียบร้อยดี”   

เข้มเดินทางออกจาก 4 จังหวัดใต้ ผู้โดยสาร ทอท. หาดใหญ่ลด
         
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่  กล่าวและว่า สำหรับจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยานหาดใหญ่ในขณะนี้ลดลงมากกว่าเดิม โดยก่อนหน้านี้ขึ้นไปที่ 2,500-2,800 คนต่อวัน แต่พอมีมาตรการนี้ออกมาจำนวนผู้โดยสารก็ลดลง เนื่องจากที่ผู้ที่เดินทางได้ก็ต้องมีเหตุผลในการเดินทางจริงๆ ในขณะที่เที่ยวบินปัจจุบันวันละประมาณ 10 เที่ยวบินต่อวัน

ข่าวโดย..สมชาย สามารถ