น่าน - ผอ.โรงพยาบาลน่าน พร้อมคณะส่งบุคลากรทางการแพทย์ "นักรบชุดขาว"ทีมที่ 3 เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ที่รพ.สนามพลังแผ่นดิน มงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลสนามพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นพ.กนก พิพัฒน์เวช รองผอ.ฝ่าย อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลน่าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่าน ญาติพี่น้องได้ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ "นักรบชุดขาว" ทีมที่ 3 ไปช่วยผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน มงกุฎวัฒนะ และ โรงพยาบาลสนามพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลรพ.น่านส่งนักรบชุดขาว-สู้ศึกโควิด-19


สำหรับการส่งบุคลากรไปครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต (ICU.) หรือผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลสนามพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย พว.ฐิศิรักษ์ สมบัติ ICU อายุรกรรม หัวหน้าทีม พร้อมด้วย พว.อภิญญา หลวงแก้ว ICU neuro พว.ฐิติมา มหาราช ICU ศัลยกรรม พว.เปรมกมล กะรัตน์ ICU newborn ทั้งหมดได้ออกเดินทางในวันนี้ เวลา 08.30 น. และจะเริ่มปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564

รพ.น่านส่งนักรบชุดขาว-สู้ศึกโควิด-19
แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า การส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปครั้งนี้ เพื่อดูแลคนไข้หนักในพื้นที่สีแดง ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลจากห้อง ICU ต่างๆ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้ส่งพยาบาลแห่งละ 1 ชุด จำนวน 4 คน โดยมีกำหนดคุณสมบัติเป็นพยาบาล ICU 2 คน คือพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม เนื่องจากทางโรงพยาบาลน่านมีพยาบาล ICU ที่เป็นพยาบาลจิตอาสาหลายคน จึงได้ส่งไปทั้งชุดเพื่อไปดูแลคนไข้ที่กรุงเทพฯ 

รพ.น่านส่งนักรบชุดขาว-สู้ศึกโควิด-19รพ.น่านส่งนักรบชุดขาว-สู้ศึกโควิด-19สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานคาดว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน มงกุฎวัฒนะ ซึ่งเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งขึ้นมาใหม่ อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จึงต้องมีการระดมทีมต่างๆ จากภูมิภาคทั้งหมดไปช่วยดูแลคนไข้วิกฤตของกรุงเทพฯ นอกจากจะส่งบุคลากรแล้ว ได้ส่งเครื่องมือทางการแพทย์ไปด้วยเนื่องจากเป็นการ set up อย่างเร่งด่วน โดยทางกรุงเทพฯได้ส่งข้อมูลขาดเครื่องติดตามสัญญาณชีพ Patient Monitor เบื้องต้นขอรับการสนับสนุน 20 เครื่อง ให้แต่ละโรงพยาบาลที่พอจะมีสำรองส่งไปช่วย ทางโรงพยาบาลน่านจึงส่งบุคลากรพร้อมกับเครื่องติดตามสัญญาณชีพไปด้วย โรงพยาบาลน่าน ส่งนักรบชุดขาวไปช่วยนอกจังหวัดน่าน 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ครั้ง จังหวัดสมุทรสาคร 1 ครั้ง กรุงเทพฯ รวมครั้งนี้ 3 ครั้ง


รพ.น่านส่งนักรบชุดขาว-สู้ศึกโควิด-19
ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยง ณ วันนี้มีผู้ป่วยเป็นรายที่ 162 รักษาหายสะสม 132 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลปัว 28 ราย โรงพยาบาลสนาม 0 ราย เสียชีวิตสะสม 2 คน ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อที่มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นแล้วมาติดเชื้อคนในครอบครัว จะเห็นว่าแต่ละครอบครัวจะติดกันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่เป็นคนน่านแล้วเดินทางกลับ ขอความกรุณากักตัวตามมาตรการของจังหวัด การกักตัวที่ดีจะช่วยลดการแพร่เชื้อสู่คนครอบครัวและแพร่เชื้อสู่คนอื่น 


รพ.น่านส่งนักรบชุดขาว-สู้ศึกโควิด-19