รองผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อ แถลงข่าวขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.ส่วนน้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า ปิดไม่เกิน 21.00 น.

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา มีประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลรถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เดินทางโดยอากาศยาน หรือรถโดยสารสาธารณะอื่น เมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ให้ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-29 ก.ค.

ประกาศขอความร่วมมือ ปชช.งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เปิดเผยว่า หลังพบว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น และกระจายไปหลายพื้นที่ มีการระบาดป็นกลุ่มก้อน เกิดการสัมผัสความเสี่ยงในสถานประกอบการ การร่วมกิจกรรม การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง คณะกรรมการฯขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหสถาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการสัมผัส กิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อให้การควบคุมโรคมีความต่อเนื่อง
สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อของสงขลายังพุ่งสูงไม่หยุด โดยผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 30 มิ.ย.พบผู้ติดเชื้อรวม 157 ราย

ประกาศขอความร่วมมือ ปชช.งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น.

ประกาศขอความร่วมมือ ปชช.งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น.

ประกาศขอความร่วมมือ ปชช.งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น.