น่าน - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เผยผู้ปกครองที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์โควิด-19 เปิดโอกาสให้นักเรียนหยุดเรียนอยู่บ้านได้ โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา โดยประสานเรียน on hand ที่ครูประจำชั้น ด้านศึกษาธิการจังหวัดน่าน ยืนยันสถานศึกษาในพื้นที่ไม่มีการปิดเรียน แต่ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียน

ที่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา แผนกประถมศึกษา (น.ค.ส.ล่าง) ถนนรังสีเกษม อ.เมือง จ.น่าน นายหิรัญ อุทธวงค์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา เปิดเผยว่า กรณีผู้ปกครองที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ อาจขอให้นักเรียนหยุดเรียนอยู่บ้านได้ โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา โดยประสานเรียน on hand ที่ครูประจำชั้นทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนอยู่ในระบบแล้ว โดยเฉพาะหากมีผู้ปกครองที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ภายหลังรัฐบาลมีการล็อคแคมป์คนงานที่ กทม.และปริมณฑล ซึ่งจะส่งผลต่อการอพยพของแรงงาน โดยอาจส่งผลต่อการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั้งที่กำลังระบาด อ.ท่าวังผา และ อ.เวียงสา

ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียนดังนั้น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โดยนายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาบน (น.ค.ส.บน) และโรงเรียนน่านศริสเตียนศึกษา ล่าง แผนกประถมศึกษา (น.ค.ส. ล่าง) จึงขอความร่วมมือ นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ขอให้หยุดเรียน 14 วัน โดยประสานขอเรียน on hand ที่ครูประจำชั้น และนักเรียนที่โดยสารรถตู้ ขอให้ผู้ปกครองสำรวจรถตู้ด้วยว่าเด็กที่นั่งรถตู้เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ รถตู้นั้นมีมาตรการควบคุมโรคหรือไม่ จะมีการสอบถามเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียนโดยเฉพาะในช่วงนี้มีผู้ปกครองที่ไปทำงานต่างจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ทุกเช้าเด็กจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นให้ทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้เด็กกลับบ้าน กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างไรก็ตามหากไม่มั่นใจและไม่สามารถมาส่งนักเรียนเองได้ ให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน โดยประสานเรียน on hand ที่ครูประจำชั้น

ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียน
ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียน
นายหิรัญ กล่าวว่า จะมีการแบ่งกลุ่มเรียน ผลัดเรียนคนละวัน เพื่อลดการแออัดให้มากที่สุด จะแจ้งไทน์ไลน์สถานการณ์ข้อมูลผู้ติดชื่อจังหวัดน่าน ให้ครูประจำชั้นทุกคนได้ตรวจสอบว่า มีผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อหรือไม่ ถ้ามีจะให้เด็กนักเรียนกลับบ้านเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคัดกรองจาก เจ้าหน้าที่จนปลอดภัย จึงให้กลับมาเรียนตามปกติ พร้อมยกเลิกการเข้าแถวเคารพธงชาติ การแจ้งข่าวสาร หน้าเสาธง ให้แต่ละชั้นเข้าแถวในห้องเรียนแทนผ่านการไลฟ์สดทางจอทีวีในห้องแทน เน้นย้ำทุกวัน ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง 1 เมตร


ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียนอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะขอดูสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นรายวัน หากมีการปิดเรียน จะแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบโดยด่วน อย่าเชื่อข่าวลือ ที่ผ่านมีข่าวลือว่าเด็กนักเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ติดโควิด-19 ถ้าหากสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 054-710342,087-178-2588


ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียน
ศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียน


ด้านนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวว่า โรงเรียนสถานศึกษาใน จ.น่าน ช่วงนี้ไม่มีการปิดเรียน มีแต่ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ที่ผ่านมาผู้ปกครองเข้าใจว่ามีการปิดโรงเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.ปัว เนื่องจากมีเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ไม่ใช่เป็นการปิดเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โดยเด็กนักเรียนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียน ครบกำหนดแล้ว 2 แห่ง เหลืออีก 1 แห่ง จะครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน อีก 28 แห่ง ไม่ได้ปิดการเรียนการสอน แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ รูปแบบ On-site เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนไกลกังวล ON HAND, OnDemand ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารประกาศของโรงเรียน การปิด หรือเปิด ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ได้ที่หน้าเพจ ของโรงเรียน สถานศึกษา เพจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จะมีศูนย์ควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดน่าน ต้องรายงานกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละรอบวันอยู่แล้วศธจ.น่านยันไม่ปิดร.ร.-ปรับรูปแบบการเรียน