สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง "ฟื้นฟูการเงินธุรกิจ เร่งฉีดวัคซีนคนท่องเที่ยว ส่งเสริมแคมเปญ Self - Drive Tourism" พลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูมิภาค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เวลา 15.30 น. วันนี้ (28 มิย.64) ณ ชั้น 2 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมด้วย นายบุญยอด  มาคล้าย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี และนายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภูมิภาค สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ 120 วัน โดยได้เสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 3 ด้าน คือ 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง พลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูมิภาค


ด้านการเงินธุรกิจท่องเที่ยว:
ขอเสนอให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ SMEs  สามารถขอกู้วงเงินได้ ร้อยละ 50 จากยอดหนี้ที่ลดลงจากวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน
ขอให้ผ่อนปรนเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถขอรับบริการสินเชื่อได้ คือ
o ขอให้ยกเว้นเงื่อนไข กรณีผู้ประกอบการที่ติดเครดิตบูโรในระยะ 3 ปี  (ปี 2562- 64) ไม่ต้องนำมาพิจารณาในการพิจารณาสินเชื่อ
o ขอให้อนุโลมเอกสารประกอบ คือ การใช้งบการเงินที่ขาดทุน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการขอรับบริการสินเชื่อได้ ขอเสนอเงื่อนไขการผ่อนชำระสินเชื่อให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเริ่มชำระดอกเบี้ย ในเดือนที่  7 เป็นต้นไป ส่วนกรณีการชำระเงินต้นให้เริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
o ขอให้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีพิเศษ คือ คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 3
ขอเสนอให้แรงงานภาคท่องเที่ยว มาตรา 33 สามารถขอใช้สิทธิ์เบิกเงินสะสมในกองทุนประกันสังคม ได้ร้อยละ  50 เพื่อพยุงค่าครองชีพในระหว่างไม่มีรายได้ หรือรายได้ตกต่ำ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง พลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูมิภาค


ด้านการบริหารจัดหาวัคซีนบุคคลากรการท่องเที่ยว:
ขอเสนอให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร นวดแผนโบราณ สปา ร้านขายของฝากของที่ระลึก เป็นต้น ได้รับการฉีดวัคซีน ครบทั่วประเทศ ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการเตรียมเปิดประเทศ 120 วัน (1 ตุลาคม 2564)
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค:
ขอเสนอแคมเปญ Self -  Drive Tourism  การขับรถเที่ยวโดยตนเอง ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นการใช้จ่าย กระจายเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและภูมิภาค ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรฐาน  SHA ตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง พลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูมิภาค