สงขลา - สงขลาปิดพื้นที่วันแรก!!ตรึงกำลังเข้มรอยต่อจังหวัดยกระดับด่านตรวจบ้านมุนี อ.สะบ้าย้อย-กาบัง จ.ยะลา ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน การเข้า-ออกพื้นที่ต้องได้รับการอนุญาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มิถุนายน 2564 ที่ด่านตรวจบ้านมุนี หมู่ที่4 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณถนนทางหลวงสาย 4085 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง อ.สะบ้าย้อยกับอ.กาบัง จ.ยะลา ถูกยกระดับการตรวจสอบการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด

ตรึงกำลังเข้มรอยต่อ "สะบ้าย้อย-กาบัง" ห้ามย้ายแรงงาน

ภายใต้คำสั่งของศบค. เรื่องของการควบคุมดูแลบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงานทั้งใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นวันแรก

ตรึงกำลังเข้มรอยต่อ "สะบ้าย้อย-กาบัง" ห้ามย้ายแรงงาน

โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการเข้มพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน เนื่องจากจุดตรวจบ้านมุนีเป็นเส้นทางรอยต่อสำคัญในชุมชนที่เชื่อมระหว่างอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาไปยังอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึ่งในพื้นที่อ.กาบัง จ.ยะลาก็มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังด้วย ทำให้จำเป็นที่ต้องเคร่งครัดการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก โดยเฉพาะการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่

ตรึงกำลังเข้มรอยต่อ "สะบ้าย้อย-กาบัง" ห้ามย้ายแรงงาน

ตรึงกำลังเข้มรอยต่อ "สะบ้าย้อย-กาบัง" ห้ามย้ายแรงงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านสร้างความเข้าใจสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือข้ามจังหวัดต้องมีเหตุผลอันสมควรและได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือการเดินทางตามการนัดหมายของแพทย์ โดยมาตรการนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตรึงกำลังเข้มรอยต่อ "สะบ้าย้อย-กาบัง" ห้ามย้ายแรงงาน

   

ตรึงกำลังเข้มรอยต่อ "สะบ้าย้อย-กาบัง" ห้ามย้ายแรงงาน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด