ระนอง - หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เพิ่มความเข้มด่านตรวจทหารทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งขาเข้าและขาออกจังหวัดระนอง ตรวจยานพาหนะทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มิถุนายน 2564 พันโท นพดล สุพรรณสุด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี กล่าวว่า ทางผู้บังคับบัญชา ได้มีคำสั่งให้เพิ่มความเข้มด่านตรวจทหารทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งขาเข้าและขาออจังหวัดระนอง ตรวจยานพาหนะทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้อนุญาตจากคำประกาศของจังหวัดระนอง

ระนองเข้มด่านเข้า-ออกเคลื่อนย้ายแรงงาน

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำด่านตรวจทุกนาย สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ถึงสาเหตุที่ต้องเพิ่มความเข้มในการตรวจรถทุกชนิดทั้งเข้าและออกจากจังหวัดระนอง โดยเฉพาะที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจังหวัดระนงต้องการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 โดยสถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องประชาชนก็ทราบกันดีอยู่ว่าสถานการณ์หลายพื้นที่ยังมีตัวเลขผู้ติเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระนองเข้มด่านเข้า-ออกเคลื่อนย้ายแรงงาน

ระนองเข้มด่านเข้า-ออกเคลื่อนย้ายแรงงาน

อีกทั้งการสั่งเพิ่มความเข้มทุกด่านตรวจทหารทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองจากแรงงานเพื่อนบ้านที่พยายามจะลักลอบเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อหางานทำ อาจจะเป็นคนติดเชื้อโควิดเข้ามา และเป็นการตรวจสอบแรงงานที่อาจจะหลบหนีหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งถูกสั่งปิด แรงงานดังกล่าวจะมีความพยายามที่จะเดินทางกลับประเทศโดยผ่านช่องทางการลักลอบออนอกประเทศทางช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากระนองยังไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนถาวรเพื่อให้คนเข้ามาในประเทศ

ระนองเข้มด่านเข้า-ออกเคลื่อนย้ายแรงงาน