สงขลา - รองนายแพทย์ สสจ.สงขลาเคลียร์กระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีเปิด Hospitel กลางเมืองหาดใหญ่ว่าขณะนี้เปิดใช้เพียง 1 โรงแรมเท่านั้นในการรับผู้ป่วย ส่วนโรงแรมอื่นๆ ที่มีการนำตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงในคลัสเตอร์โรงงานเข้าไปพักนั้นเป็นเพียง Quarantine ที่ใช้กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ติดเชื้อ โดยมีมาตรฐานเดียวกับ Hospitel

26 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นำโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 8 เขต ตลอดจนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือเพื่อหาทางออกและร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 นพื้นที่จังหวัดสงขลา

สสจ.สงขลาเคลียร์ Hospitel กลางเมืองหาดใหญ่


โดยประเด็นที่ที่ประชุมมีข้อห่วงใยคือประเด็นของการใช้โรงแรมหรือ Hospitel ใจกลางเมืองหาดใหญ่ในการกักตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนใกล้เคียงไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น

สสจ.สงขลาเคลียร์ Hospitel กลางเมืองหาดใหญ่


นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรฐ รองนายแพทย์สสจ. เปิดเผยว่า เนื่องจากผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นวันละ 200-300 คน ทำให้เตียงของรัฐและเอกชนที่มีอยู่ในขณะนี้เต็มทุกโรงพยาบาล ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงจำเป็นต้องจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยเพิ่ม ซึ่งก็คือจากโรงพยาบาลสนามที่เราจัดเพิ่มอีก 6-7 แห่งที่เพิ่มอีกกว่า 1000 เตียง อันที่สองคือ Hospitel 

นอกจากนี้นายแพทย์ปพน ยังยืนยันว่า ขณะนี้มีการเปิด Hospitel รับผู้ป่วยติดเชื้อจริงแต่ใน อ.หาดใหญ่มีเพียง 1 โรงแรมเท่านั้นคือ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดสงขลามีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือที่โรงแรมเอ็มโซโฮ ในอ.สะเดา และที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ นอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมอื่นที่ประเมินแล้วผ่านอีก 2-3 แห่งแต่ยังไม่มีการรับผู้ป่วย เพราะต้องมีการทำประชาคมกับชุมชนใกล้เคียงก่อน

สสจ.สงขลาเคลียร์ Hospitel กลางเมืองหาดใหญ่


"สำหรับผู้ที่อยู่ใน Hospitel  ก็คือผู้ป่วย ก็คือผู้ติดเชื้อแล้วแต่ในHospitel จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ปอดอักเสบ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ผู้ป่วยกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มสีเขียวก็จะไปอยู่ในโรงพยาบาลที่อยู่ในโรงแรม"

สสจ.สงขลาเคลียร์ Hospitel กลางเมืองหาดใหญ่

ส่วนโรงแรมอื่นที่มีกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานหรือบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าพักนั้น นายแพทย์ปพน กล่าวว่า บุคคลที่เข้าพักในโรงแรมอื่นๆนั้น คือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ยังไม่ติดเชื้อซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้จัดเป็น Local Quarantine ในโรงแรมซึ่งจะใช้กับพนักงานโรงงานหรือพนักงานบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งกลุ่มนี้ได้มีการตรวจหาเชื้อแล้วหากผลเป็นบวกก็จะส่งไปโรงพยาบาล ถ้าผลเป็นลบก็จะให้พนักงานเหล่านี้มาอยู่ในโรงแรม ซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวกับ Hospitel ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังไม่มีโรค ขณะนี้ที่ใช้โรงแรมเป็น Local Quarantine แล้วก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แห่ง และในอำเภอหาดใหญ่ก็มีการขออนุญาตมาเพิ่มอีก 4-5 แห่ง"

สสจ.สงขลาเคลียร์ Hospitel กลางเมืองหาดใหญ่


นายแพทย์ปพน กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องย้ำว่าผู้ที่มาอยู่ใน Local Quarantine ไม่ใช่ผู้ป่วยและผู้ที่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพักใน Local Quarantine ที่เป็นโรงแรมก็คือบริษัทของพนักงานเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด