คณะกรรมการตรวจรับงานบ้านพอเพียงชนบท ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทหลังจากที่มีการสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อยที่อ.น้ำพอง ขอนแก่น โครงการนี้ดำเนินงานใน 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่น สกลนครและอุดรธานี รวมจำนวนครัวเรือนที่ช่วยเหลือทั้งสิ้น 146 ครัวเรือน

คณะกรรมการตรวจรับงานบ้านพอเพียงชนบท ประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิที่อยู่อาศัย คนจนเมือง  คนจนชนบทและองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นนำโดยนายสวาท  อุปฮาต  นายอกนิษฐ์  ป้องภัย นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติและทีมงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พอช.ส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทหลังจากที่มีการสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ที่อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

โดยนายสวาท  อุปฮาต  จากเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน  ที่อยู่อาศัยและกลุ่มคนเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  แล้วเข้ามารวมตัวกันเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก พอช.ส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนงบประมาณมาปรับปรุงบ้านให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมากขึ้น  บางรายช่วงฤดูฝนไม่สามารถอยู่บ้านได้เพราะหลังคารั่ว  ฝาบ้านผุพัง ถูกปลวกกินทั้งบ้าน เป็นต้น มีการดำเนินงานใน 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่น  สกลนครและอุดรธานี รวมจำนวนครัวเรือนที่ช่วยเหลือทั้งสิ้น 146 ครัวเรือน ซึ่งมี 42ครัวเรือนยังอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ  โดยมีคณะกรรมการจากชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็นผู้พิจาณาว่าครอบครัวไหนที่เหมาะสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ  ยากจนจริงๆ ไม่มีที่ดินทำกิน  ป่วย  พิการ งบประมาณที่ช่วยเหลือตามสภาพความทรุดโทรมของบ้านเริ่มตั้งแต่ 1.8 หมื่นบาทถึง 2 หมื่นบาท และเจ้าของบ้านร่วมสมทบ

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท



ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีทั้งสิ้น 36 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ แบ่งเป็นเขตอำเภอเมืองขอนแก่น 2 ครัวเรือน อำเภอน้ำพองเขตตำบลบ้านขามจำนวน  19 ครัวเรือน  ต.หนองตูม 4 ครัวเรือน ตำบลท่ากระเสริม 2 ครัวเรือน  ตำบลบัวใหญ่ 2 ครัวเรือน และอำเภอสีชมพู เขตตำบลวังเพิ่ม 7 ครัวเรือน 

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท


ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท

นายบุญธรรม  ฝางชัยภูมิ  ชาวบ้านบ้านโคกท่า ตำบลหนองตูม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน กล่าวว่า  ตนเองมีที่ดินแค่ทำบ้านอยู่อาศัยประมาณ 30 ตารางวา ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีไร่นา ขอใช้ที่ดินคนอื่นปลูกพืชผักขายพอมีรายได้ ภรรยาก็ป่วย มีโรคประจำตัว ตาทั้งสองข้างมองเห็นไม่ชัด  ต้องเลี้ยงหลาน 2 คนซึ่งลูกสาวไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัดส่งเงินมาให้ก็ไม่มาก  ไปทำงานรับจ้างก็พอเลี้ยงปากท้องและได้รับอุบัติเหตุด้วย ดีใจที่มีโครงการนี้มีงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในครั้งนี้

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท

ตรวจรับบ้านพอเพียงเพื่อช่วยเหลือคนชนบท