กรมการแพทย์หารือผู้เชี่ยวชาญปรับแผนลดจำนวนวันรักษาตัวผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว เหลือ 10 วัน ส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มสีแดงไปยัฃจังหวัดข้างเคียง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเตียงไม่พอ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ เผย แนวทางแก้ปัญหาเตียงรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยกรมการแพทย์ได้หารือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม คือ ในกลุ่มผู้ป่งยอาการหนัก สีแดง มีความจำเป็นต่องขยายเตียง ICU สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่ม เบื้องต้นทาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ   โรงพยาบาลรามา ธิบดี และทางโรงพยาบาลวชิระ มีสถานที่พร้อมในการปรับเป็น เตียง ICU  แต่ยังขาดบุคลากร จึงเตรียมใช้แนวทาง ให้กลุ่มแพทย์ที่เพิ่งเรียนจบซึ่งจะต้องไปใช้ทุน ให้มาลงตามหน่วยพยาบาลอแทนการใช้ทุน
ส่วนพยาบาล รับจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ไม่มีการระบาดมาก หมุนเวียนเข้ามา จะมีการฝึกหัดพยาบาล ICU เพิ่มเติม ให้สามารถปฏิบัติงานในไอซีอยู่ได้
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองก็มี โรงพยาบาลบุษราคัม เป็นสถานที่หลักรองรับอยู่ และจะมีกการขยายเพิ่มยังจุด หรือหน่วยโรงพยาบาลรอบสี่มุมเมืองของกรุงเทพ
ส่วน ที่รองรับผู้ป่วยเขียวซึ่งขณะนี้จำนวนเตียงเริ่มไม่เพียงพอ พบว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่ม แรงงานต่างด้าว นอกระบบ จึงไม่มี สิทธิ์การรักษาทำให้ไม่สามารถเข้ารักษาต่อโรงพยาบาลเอกชนได้ ทางกรมการแพทย์ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขยายให้โรงพยาบาลเอกชนรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปดูแล // รวมถึงได้พูดคุยหารือกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องปรับแนวทางรักษาที่จากเดิม ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซึ่งไม่มีอาการป่วย จะเข้ารับการรักษาตัว 14 วัน จะปรับ ลดวันรักษาตัวเหลือ 10 วัน และขอให้แยกกักตัวที่บ้านต่อ  14 วัน จะช่วยลดจำนวนวันกันคลองเตียงของผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เหลือเตียงในระบบเพิ่มขึ้นโดยแนวทางนี้จะนำมาใช้หลังผ่านการเห็นชอบของที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงนี้ ถ้าผู้ป่วย ICU ค่อนข้างมีปัญหาจะมีการนำตัวคนไข้ไปรักษา ยัง โรงพยาบาลในสังกัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล กทม.
ส่วนที่มีโรงพยาบาลหลายแห่งประกาศ งดรับการตรวจคัดกรองในช่วงนี้ ได้มีการสอบถามไปพบว่าส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ มีขอกังวลเรื่องการเบิกจ่าย เรื่องสิทธิของกลุ่ม แรงงานต่างด้าว ที่อยู่นอกระบบ ทำให้การส่งตัวและการเบิกจ่ายยุ่งยากอีกส่วนเป็นผลจากจำนวนเตียงที่มีจำกัดด้วย แต่หลังจากนี่มีการหารือปรับแนวทางการรับคนป่วย รวมถึงเรื่องจำนวนเตียงน่าจะคลี่คลาย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด