อุตรดิตถ์ - นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดเต็ม เติมความอร่อย ให้คุณครู จัดพานไหว้ครู ที่หอมอบอวล และเป็นที่ชื่นชอบของคุณครู ด้วยพานไหว้ครู ทุเรียนหลง-หลินลับแล ที่มาแบบยกสวน ทั้งเมล็ด ต้นกล้า ลูกแก่ และ ทุเรียนแปรรูป เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแล

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาดอยลับแล แหล่งกำเนิดทุเรียนหลงและหลินลับแล ทุเรียนขึ้นของ จ.อุตรดิตถ์ เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) มีนักเรียน 94 คน ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวสวนทุเรียนลับแล"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันนี้อบอวลและหอมไปด้วย กลิ่นทุเรียน เนื่องจากคณะกรรมการสภานักเรียนนำตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 11 ห้อง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์


"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแลนักเรียนแต่ละชั้นปีนี้ จัดเต็ม ช่วยกันจัดทำพานไหว้ครูที่มีความสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เรียกเสียงฮือฮา และคุณครูตื่นเต้น ชื่นชอบ และถูกใจเป็นที่สุด เมื่อนักเรียนแต่ละสายชั้นได้จัดทำพาน เน้นผลไม้ขึ้นชื่อ กำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาด และมีแทบทุกครัวเรือน คือ ทุเรียนหลง-หลินลับแล จัดเป็นพานไหว้ครู ส่งมอบความอร่อยให้คุณครูทุกๆคน ที่มาแบบยกสวน มีทั้งพานเมล็ด ต้นกล้าทุเรียน และเป็นลูกแก่สามารถแกะรับประทานได้ บางพานแกะเป็นพูมาให้เรียบร้อย ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด มาครบทุกรูปแบบของทุเรียนเมืองลับแล ส่งกลิ่นหอมทั่วหอประชุม

"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแล

นางนาตยา เกตุวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 แต่ยังคงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเป็นประเพณีของไทยแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู มอบหมายให้ตัวแทนแต่ละห้องเรียนทำพานไหว้ครูประจำชั้นของตัวเอง เพื่อไม่ให้รวมกลุ่มกัน และหอประชุมเปิดโล่งทุกด้าน อากาศถ่ายเทสะดวก เด็กๆนั่งห่างกัน

"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแล"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแลและเป็นมติใหม่ของจัดทำพานเชิงสร้างสรรค์ เด็กๆเน้นของกินของดีที่มีในท้องถิ่นของตัวเอง นั่นก็คือ ทุเรียนหลง-หลินลับแล กำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นที่ชื่นชอบ ถูกใจคุณครู มาทั้งเป็นลูก ปลอกเนื้อพร้อมทาน ทุเรียนแปรรูป ส่วนเมล็ดและต้นกล้านั้น จะนำเพาะและปลูกบริเวณของโรงเรียนต่อไป ที่สำคัญทุกพานยังคงไว้ซึ่งการแสดงออกและระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ประเพณีอันดีงามตั้งแต่สมัยก่อน ใช้ดอกไม้ คือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม และข้าวตอก พบว่า นักเรียนต่างร่วมคิดร่วมทำ และกลายเป็นพานไหว้ครูที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และส่งผลให้เด็กๆรักและภูมิใจในบ้านเกิด เรียนรู้ศึกษาของกินของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถบอกต่อ ประชาสัมพันธ์ได้ด้วย ซึ่งการจัดทำพานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่

"พานไหว้ครู"หลง-หลินลับแล