เชียงใหม่ - ผู้ว่าฯสั่งการทั้ง 25 อำเภอ จัดทำแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รับวัคซีนในเดือนก.ค.นี้ กำหนดให้ส่งแผนภายใน 25 มิ.ย นี้ ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาร้าน"Hanawa" เปิดให้บริการได้ก่อนกำหนด เหตุปฏิบัติตามข้อบังคับครบถ้วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

.

สั่ง25อ.จัดแผนเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับวัคซีน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทั้ง 25 อำเภอ จัดทำแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์เข้ารับการฉีดวัคชีนฯ ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564

 

สั่ง25อ.จัดแผนเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับวัคซีน

โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานความมั่นคง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความต้องการในการเข้ารับการฉีดวัคซีนและความต้องการในการสนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยให้อำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในการพบปะกลุ่มเป้าหมาย ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทุกราย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนและลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งรายงานผลให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ต่อไป


สั่ง25อ.จัดแผนเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับวัคซีน

จากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยได้ปิดร้าน "Hanawa" ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 185/3 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อในไทม์ไลน์และมีคำสั่งให้เจ้าของร้านกักตัวเป็นเวลา 14 วันพร้อมให้ทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

ขณะนี้ทางร้าน "Hanawa" ได้ดำเนินการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วและผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพนักงานทั้งหมดของร้าน ไม่พบติดเชื้อโควิด-19ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทางเศรษฐกิจจึงเห็นควรอนุญาตให้ร้านดังกล่าวเปิดก่อนกำหนดได้

สั่ง25อ.จัดแผนเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับวัคซีน

โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณีทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


สั่ง25อ.จัดแผนเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับวัคซีน

สำหรับยอดการจองวัคซีน ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีรายชื่อผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีน ทั้งระบบหมอพร้อม กำแป๋งเวียง และหน่วยงานองค์กร820,183 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวน 1,200,000 คน ของจำนวนประชากรเป้าหมายร้อยละ 70ที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ โดยขณะนี้มีการฉีดวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่แล้ว จำนวน161,414 โดส เป็นจำนวน 116,104 คน


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด