กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ โดยเน้นไปยังพื้นที่คลัสเตอร์ใหญ่ตามจุดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน

.