เชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เผยรถโดยสารไม่ประจำทาง แจ้งยกเลิกจดทะเบียนร้อยละ 30 เหตุไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ ขณะที่จำนวนรถโดยสารสาธารณะเส้นทางเชียงใหม่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลดลง ร้อยละ70 ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนแทน เหตุกลัวติดโควิด-19 หากต้องนั่งรถโดยสารสาธารณะ ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนในกลุ่มขนส่งได้ส่งรายชื่อกลุ่มขนส่งสาธารณะ 1,571 คน เพื่อรับวัคซีนโควิด-19 คาดในเดือน ก.ค. 64 จะทยอยฉีดได้ครอบคลุมเตรียมพร้อมรับเปิดเมืองท่องเที่ยวช่วงปลายปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

.

พิษโควิดทำรถท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกทะเบียน30%

นางวราภรณ์  วรพงศธร  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีผู้ประกอบการให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้สำหรับรับนักท่องเที่ยวจากจำนวน 1,011 คันผู้ประกอบการเริ่มทยอยแจ้งขอยกเลิกจะดทะเบียน มาตั้งแต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จนถึงปัจุบัน จำนวน 321 คัน หรือประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และไม่สามารถแบกรับภาระได้ จึงได้แจ้งขอยกเลิกการจดทะเบียนนอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่แจ้งหยุดใช้บริการชั่วคราว โดยไม่เสียภาษี อีกจำนวน73คัน 

พิษโควิดทำรถท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกทะเบียน30%

 สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19ให้กับกลุ่มขนส่ง ทั้ง บุคลากรของขนส่งจังหวัด รวมไปถึง ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ  รถประจำทางตามเส้นทางต่าง ๆ รถเช่า  รถตู้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด

 

พิษโควิดทำรถท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกทะเบียน30%

ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รวบรวมรายชื่อสำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19  จำนวน 1,571 คน ส่งรายชื่อไปยังสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรวบรวมรายชื่อ ส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาบริหารจัดการกระจายวัคซีนมาให้กลุ่มที่แจ้งความประสงค์ไว้ ตามลำดับคิวซึ่งขณะนี้ได้พยายามฉีดวัคซีนแล้ว

 

พิษโควิดทำรถท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกทะเบียน30%

โดยคาดว่าภายในเดือน กรกฎาคม 2564 จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มในพื้นที่มากขึ้นซึ่งจะทยอยฉีดให้กับกลุ่มขนส่งได้อย่างครอบคลุม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่คาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ประมาณปลายปี2564

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่จะให้พนักงานได้รับวัคซีนจากส่วนกลาง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต้องเดินทางผ่านเข้าออกในพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้น ยังมีพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ ส่วนใหญ่จะเลือกรับวัคซีนความภูมิลำเนาของตัวเองทำให้จำนวนผู้เข้ารับวัคซีนที่เชียงใหม่มีจำนวนไม่มากนัก

 


พิษโควิดทำรถท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกทะเบียน30%

สำหรับจำนวนรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเส้นทางหลัก จากปกติ เคยมีรถวิ่งจำนวนวันละ 100-120 เที่ยวปัจจุบันลดลงไปประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประกอบกับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากยังมีความกังวลในการที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เกรงติดเชื้อโควิด-19

  อย่างไรก็ตามหากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมาตรการเข้มงวด ในเรื่องของการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น CM-CHANAและต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้อย่างเข้มงวด

 


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด