"สายพันธุ์เดลตา" จ่อระบาดหนักในยุโรป ส.ค. นี้

ศูนย์ฯ เตือนว่าจำนวนผู้ป่วย ผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวัน อาจเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเดียวกับฤดูใบไม้ร่วงปีก่อน หากผ่อนปรนมาตรการที่ไม่ใช่ยา อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย พร้อมเสริมว่ายุโรปจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และควรฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

"ข้อมูลเบื้องต้นแสดงว่าสายพันธุ์เดลตายังสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนเพียงโดสเดียวได้ด้วย" แอนเดรีย อัมมอน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าว

"มีความเป็นไปได้สูงที่สายพันธุ์เดลตาจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในหมู่คนอายุน้อยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มผู้เปราะบางมีความเสี่ยงสูงจะติดเชื้อ พวกเขาอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากไม่ได้รับวัคซีนครบโดส"

ศูนย์ฯ เตือนว่าจำนวนผู้ป่วย ผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวัน อาจเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเดียวกับฤดูใบไม้ร่วงปีก่อน หากผ่อนปรนมาตรการที่ไม่ใช่ยา อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย พร้อมเสริมว่ายุโรปจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และควรฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

"ข้อมูลเบื้องต้นแสดงว่าสายพันธุ์เดลตายังสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนเพียงโดสเดียวได้ด้วย" แอนเดรีย อัมมอน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าว

"มีความเป็นไปได้สูงที่สายพันธุ์เดลตาจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในหมู่คนอายุน้อยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มผู้เปราะบางมีความเสี่ยงสูงจะติดเชื้อ พวกเขาอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากไม่ได้รับวัคซีนครบโดส"

ศูนย์ฯ เตือนว่าจำนวนผู้ป่วย ผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวัน อาจเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเดียวกับฤดูใบไม้ร่วงปีก่อน หากผ่อนปรนมาตรการที่ไม่ใช่ยา อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย พร้อมเสริมว่ายุโรปจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และควรฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

"ข้อมูลเบื้องต้นแสดงว่าสายพันธุ์เดลตายังสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนเพียงโดสเดียวได้ด้วย" แอนเดรีย อัมมอน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าว

"มีความเป็นไปได้สูงที่สายพันธุ์เดลตาจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในหมู่คนอายุน้อยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มผู้เปราะบางมีความเสี่ยงสูงจะติดเชื้อ พวกเขาอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากไม่ได้รับวัคซีนครบโดส" "สายพันธุ์เดลตา" จ่อระบาดหนักในยุโรป ส.ค. นี้