จังหวัดเลยยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนตามที่ได้รับจัดสรร ขอประชาชนประสงค์จะฉีดวัคซีนลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการนัดหมาย แอนตราเซนากา 1,000 โดสจะฉีดเข็ม 1 ทั้งหมด ส่วนซิโนแวคจะจัดไว้สำหรับให้ครบทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน.2564  ที่ศาลาประชาคม จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาคสนาม ได้มีการให้บริการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนมา โดยมีนายแพทย์สมชาย ชมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย คอยกำกับดูและการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายแพทย์สมชาย ชมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเลยได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนกาจำนวนประมาณ 1 พันโดส จะดำเนินการฉีดเข็ม 1 ทั้งหมดและซิโนแวคประมาณ 2,520 โดส ซึ่งซิโนแวคจะแบ่งไว้ใช้สำหรับทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2  ขณะที่ในวันนี้ ศาลาประชาคมได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยจะฉีดทั้งหมด 160 โดส เป็นแอสตร้าเซนเนก้า 110 โดส และซิโนแวค 50 โดส ให้กับประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มบริการด่านหน้า อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ในระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนอำเภออื่น ๆ นั้น ทางจังหวัดได้จัดสรรลงไปแต่ละพื้นที่แล้ว ซึ่งจะมีการนัดฉีดในช่วงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละอำเภอ ซึ่งจะมีการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

เดินหน้าต่อฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร


เดินหน้าต่อฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร


 

ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุข กล่าวย้ำว่า สำหรับใครที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน ขอให้มาลงทะเบียนกับทาง 5 ทหารเสือ และรอเจ้าหน้ที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมาย ส่วนใครที่เคยลงทะเบียนกลับหมอพร้อมแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่เราเคยลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้ารับการนัดหมายมาฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด 
เดินหน้าต่อฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร

เดินหน้าต่อฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร
สำหรับบรรยากาศมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เกิดความแออัดมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย รพ.สต.ในเขตเมืองเลย และรพ.เลย มาคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เดินหน้าต่อฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร