ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปล่อยแถวเพื่อติดตามการประเมินมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำชับและเน้นย้ำให้สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

22 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวเพื่อติดตามการประเมินมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำชับและเน้นย้ำให้สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยนำการตรวจประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus มาเป็นกลไกหนึ่ง ในการตรวจประเมิน ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชาวนครปฐมในภาพรวมได้

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ได้จัดชุดออกปฏิบัติการติดตามประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 5 ชุด เป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายตรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบการ ว่ามีความพร้อมในการป้องกันโควิด-19 สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งในวันนี้ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีแรงงาน 200 คนขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอสามพราน ได้แก่บริษัทแกรมม่า เท็กซ์ไทล์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานทอผ้าลูกไม้) ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน มีพนักงาน 239 คน ต่างด้าว 5 คน ที่ผ่านมาไม่เคยมีพนักงานติดโควิด-19 

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

และบริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด (โรงงานแปรรูปแป้ง) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน มีพนักงานกว่า 350 คน พนักงานเคยติดโควิดเมื่อเดือน พ.ค. 2564 จำนวน 9 คน ซึ่งขณะนี้รักษาหายแล้ว ทั้งนี้มีการปรับปรุงมาตรการในการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่นก๊อกน้ำ หรือบริเวณห้องอาหารที่มีการทำฉากกั้น มีการปรับเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัดซึ่งเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นสามารถช่วยลดการเกิดการติดเชื้อได้ มีการจัดที่พักสำหรับพนักงาน มาตรการควบคุมคนภายนอกเข้าออก ซึ่งชุดตรวจ 5 ชุดในวันนี้ก็จะลงพื้นที่ตรวจในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน 

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม


ขณะนี้จังหวัดนครปฐม มีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนหลายครัชเตอร์ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสามพราน มีโรงงานขนาดใหญ่และผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมถึงผู้ประกอบการ/สถานประกอบการได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงขอให้ผู้บริหารสถานประกอบการทุกแห่งได้ให้ความสำคัญ ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในสถานประกอบการ ตั้งแต่เรื่องการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการติดเชื้อ การเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวพนักงาน โดยใช้กลยุทธ์ Bubble and seal จะสามารถทำให้การผลิตของท่านดำเนินต่อไปได้ และเป็นการป้องกันไม้ให้พนักงานของท่านออกไปเสี่ยงกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ขอให้เน้นย้ำพนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19  อย่างเคร่งครัด

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม


นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

นครปฐม ปล่อยแถวติดตามมาตรการ Thai stop covid plus ป้องกันโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม