เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศเรียนให้เรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ หลังพบผู้ติดเชื้อในสถาบันการศึกษาใกล้โรงเรียน ระบุให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารหน้าเว็บไซต์ใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบ ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาด

.

2โรงเรียนดังเชียงใหม่ปิดเรียนออนไซต์

              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดคลัสเตอร์สถาบันกวดวิชา มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายรายทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากคลัสเตอร์ดังกล่าวและให้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, โรงเรียมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศเชียงใหม่ จัดเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่เมื่อ19 มิถุนายน 2 กรกฏาคม 2564

 

           จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งมีสถานที่ตั้งใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก"Yupparaj Wittayalai School" เรื่องการงดจัดการเรียนการสอนในชั้นรียนปกติ(On-site)เป็นการชั่วคราวเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสภาบันการศึกษาบางแห่ง อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณโรงเรียนบุพราชวิทยาลัย


2โรงเรียนดังเชียงใหม่ปิดเรียนออนไซต์

         ดังนั้น   เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในโรงเรียนโดยงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เป็นการชั่วคราวและให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

 

         ทั้งนี้ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดงดเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคและขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูล ข่าวสารและประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์http://www.yupparaj.ac.th

 

             หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดโดยครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนจะติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้โรงเรียนจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด


2โรงเรียนดังเชียงใหม่ปิดเรียนออนไซต์

             ขณะที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ออกประกาศ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่" เรื่องงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19" โดยให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติเป็นการชั่วคราวและจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามตารางเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 21-27มิถุนายน 2564โดยรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไปจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 

2โรงเรียนดังเชียงใหม่ปิดเรียนออนไซต์

             ทั้งนี้ ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาราชการตามปกติ และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดงดเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19พร้อมทั้งขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารและประกาศของทางโรงเรียนทาง http://www.wattano.ac.thและประสานข้อมูลเบื้องต้นจากครูที่ปรึกษา

 

2โรงเรียนดังเชียงใหม่ปิดเรียนออนไซต์


           ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลจากวำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิก -19 เพิ่มอีก 3 รายทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 4,134 ราย รักษาหาย 4,086 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน22 ราย ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 113,848 คน