วพน.12 มอบสิ่งของเครื่องใช้รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท ให้ สตม. เพื่อนำไปใช้ในรพ.สนาม และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากวิกฤตโควิด-19 .

21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.15 น. คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน  สถานบันวิทยาการพลังงาน (วพน.12) นำโดย นายพินิจ จารุสมบัติ ประธาน ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสโควิด 19 มูลค่ากว่า  209,000 บาท 

"วพน.12" มอบสิ่งของให้ สตม. ช่วยประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19


สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ สตม. มีดังนี้

 • ข้าวสาร
 • น้ำมันพืช
 • ถุงยังชีพ
 • หน้ากากอนามัย
 • "วพน.12" มอบสิ่งของให้ สตม. ช่วยประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19


  โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ ผบก.อก.สตม., พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุุวรรณ  รอง ผบก.ตม.1 เป็นผู้รับมอบ
  ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะได้นำไปใช้ใน รพ. สนามฯ และแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

  "วพน.12" มอบสิ่งของให้ สตม. ช่วยประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19