ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 รวม 3,682 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,104 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 578 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,401 ราย ผู้ป่วยสะสม 189,268 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 20 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,682 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,401 ราย  เสียชีวิต 20 ราย