ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดเชื้อโควิด รวมทั้งหมด 18 คน พร้อมย้ำมาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยจะปิดให้บริการ 2 วัน เพื่อฆ่าเชื้อ เปิดปกติอีกครั้งวันจันทร์หน้า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊ก กรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อติดเชื้อโควิดระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย. 64 รวม 18 คน คือ วันที่ 14 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลยืนยันติดเชื้อ 3 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดได้กักตัวและเฝ้าระวังอาการ ต่อมาได้รับแจ้งผู้ที่ถูกกักตัวติดเชื้อ ดังนี้ วันที่ 15 มิ.ย. 64 มีผู้ติดเชื้อ 2 คน วันที่ 16 มิ.ย. 64 มีผู้ติดเชื้อ 5 คน วันที่ 17 มิ.ย. 64 มีผู้ติดเชื้อ 2 คน วันที่ 18 มิ.ย. 64 มีผู้ติดเชื้อ 6 คนโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว


ไปรษณีย์ไทย แจงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดโควิดรวม 18 คนทั้งนี้เมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ไปรษณีย์บางซื่อได้พ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดอย่างละเอียดรวมถึงพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย โดยจะปิดให้บริการรับส่งสิ่งของในวันนี้เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 64 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาอีกครั้ง โดยระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของได้ที่ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ และไปรษณีย์พระจอมเกล้า โดยจะเปิดให้บริการปกติอีกครั้งในวันที่ 22 มิ.ย. 64 โดยกำชับเจ้าหน้าที่ต้องคัดกรองก่อนปฏิบัติหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ งดการพูดคุยระหว่างให้บริการ  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพัสดุทุกชิ้น สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งบันทึกชื่อนามสกุลแทนการลงนามได้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสส่วนการฉีดวัคซีน ทางไปรษณีย์ไทยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและได้ทยอยฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน