สถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 5 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดกรุงเทพฯ และคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 145 ราย

18 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 5 ราย โดยมีผู้ป่วยรายเดิม 140 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 145 ราย รักษาหายป่วยแล้วรวม 112 ราย กำลังรักษาอยู่ 29 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 4 ราย  สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย รายที่ 141 เพศชาย อายุ 36 ปี มีอาชีพค้าขายเครื่องนอน ภูมิลำเนาอยู่ที่ ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โดย 14 วันก่อนเริ่มป่วยได้เดินทางไปขายเครื่องนอนพร้อมภรรยาและลูกที่ ตลาดในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ก่อนเดินทางกลับมาและอยู่ในการเฝ้าระวังติดตามของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย ทั้งหมดติดตามกักกันตัวเองในสถานที่พัก และนัดหมายเข้าตรวจหาเชื้อ โดย 2 รายแรกได้รับการตรวจแล้วไม่พบ ส่วนอีก 8 ราย อยู่ระหว่างรอผล

วันเดียวพุ่ง 5 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยง-คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง
รายที่ 142 เป็นนักเรียนชายอายุ 12 ปี อยู่ที่ ม.1 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มีประวัติอาศัยอยู่และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด จ.นนทบุรี  โดยได้เดินทางไปหาพ่อ แม่ ซึ่งทำงานอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง และเดินทางกลับภูมิลำเนา และอยู่ในการเฝ้าระวังติดตามของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4ราย ทั้งหมดติดตามกักกันตัวเองในสถานที่พักและเข้าตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจทั้ง 4 รายไม่พบเชื้อ  รายที่ 143 เพศชาย อายุ 27 ปี ว่างงาน อยู่ที่ ม.10 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ มีประวัติอาศัยอยู่และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด กรุงเทพฯ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ก่อนเดินทางกลับมา ซึ่งอยู่ในการเฝ้าระวังติดตามของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย ทั้งหมดติดตามกักกันตัวเองในสถานที่พักและเข้าตรวจหาเชื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผล

รายที่ 144 เพศชาย อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่ที่ ม.2 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 139 เนื่องจากเดินทางไปรับภรรยาที่กรุงเทพฯ บริเวณแคมป์งานก่อสร้าง เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยผู้ป่วยรายนี้อยู่ในการเฝ้าระวังติดตามของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย ทั้งหมดติดตามกักกันตัวเองในสถานที่พักและเข้าตรวจหาเชื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผล  รายที่ 145 เพศหญิง อายุ 16 ปี ว่างงาน อาศัยอยู่ ม.6 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 140 ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ โดยผู้ป่วยรายนี้อยู่ในการเฝ้าระวังติดตามของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย ทั้งหมดติดตามกักกันตัวเองในสถานที่พักและเข้าตรวจหาเชื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผล

วันเดียวพุ่ง 5 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยง-คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างอย่างไรก็ตาม ในห้วงเวลานี้ จ.กาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ

วันเดียวพุ่ง 5 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยง-คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง