"หมอทวีศิลป์" โฆษก ศบค.เตรียมจัดสรรวัคซีนให้ กทม.ภายในเดือน ก.ค.จำนวน 5 ล้านโดส วางเป้าหมายปีหน้า ต้องมีวัคซีน 150 ล้านโดส พร้อมระบุแนวคิดนักวิจัย ทดลองฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ต่างยี่ห้อกัน หรืออาจฉีดเข็ม 3 ช่วยต่อสู้โควิดตัวกลายพันธุ์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอ 2 เรื่อง คือ การจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัดเดือน ก.ค.เป้าหมายฉีด 10 ล้านโดส จึงขอใช้เกณฑ์การจัดสรรให้ผู้ที่จองวัคซีนล่วงหน้าระบบหมอพร้อม กลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรังก่อน และพิจารณาให้ กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างน้อย 5 ล้านโดส ภายใน ก.ค. และพิจารณาให้ภูเก็ตรับวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนหน้า

สำหรับเกณฑ์จัดสรรแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดที่เปิดการท่องเที่ยว อย่างภูเก็ต รวม 5 จังหวัด ได้ร้อยละ 30

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน 23 จังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ตาก หนองคาย สระแก้ว ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) พังงา และกระบี่ ได้ร้อยละ 25

พื้นที่ที่เหลืออีก 49 จังหวัด ได้ลดหลั่นร้อยละ 35 และกันไว้ส่วนกลาง องค์กรภาครัฐ หรือสำรองการระบาดร้อยละ 10 แต่ทั้งหมดขึ้นกับการส่งมอบวัคซีนของผู้ผลิต และเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

นอกจากนี้เร่งจัดหาวัคซีน 150 ล้านโดส ภายในปี 2565 โดยจะครอบคลุม และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโรค ขณะนี้มีการเจรจาจองแล้ว 105.5 ล้านโดส คือ แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ซิโนแวค 19.5 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 5 ล้านโดส

ดังนั้นต้องหางบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 28 ล้านโดส และวัคซีนอื่นๆ 22 ล้านโดส แต่ต้องขึ้นกับผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน และสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์ด้วย

"บางทีอาจต้องมีเข็ม 3 หรือเข็ม 1 กับเข็ม 2 ที่ต้องสลับกัน ตอนนี้ทางนักวิจัยกำลังคิดหาวิธีการ ที่จะสู้กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการกลายพันธุ์กันอยู่ ฉะนั้นเพื่อความมั่นคง ต้องขยายเพดานออกไปให้ได้มากขึ้น"

เร่งจัดวัคซีน กทม.5 ล้านโดส ผุดแผนฉีดสลับยี่ห้อสู้ตัวกลายพันธุ์

เร่งจัดวัคซีน กทม.5 ล้านโดส ผุดแผนฉีดสลับยี่ห้อสู้ตัวกลายพันธุ์

เร่งจัดวัคซีน กทม.5 ล้านโดส ผุดแผนฉีดสลับยี่ห้อสู้ตัวกลายพันธุ์