อุตรดิตถ์ - จัดโครงการ "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19" เพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรจากเกษตรกร มอบตอบแทนน้ำใจ แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เสียสละต่อสู้ภัยโควิด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่างช่วยจัดพืชผลทางการเกษตร ของชาวสวน ชาวไร่และชาวนา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกผลผลิตตามฤดูกาลของตัวเอง เพื่อมอบให้กับบุคลาการกรทางการแพทย์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนมอบให้กับนายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และ พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อกระจายส่งต่อให้กับโรงพยาบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก


ขนสินค้าเกษตร-ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์


นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด - 19" เพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ทำหน้าที่ป้องกันต่อสู้กับภัยโควิด- 19 และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยผลิตทางการเกษตร แต่ละพื้นที่มีแตกต่างกันไป ซึ่งในช่วงนี้พลาดไม่ได้ คือ ทุเรียนหลง-หลับลับแล ทุเรียนหมอนทองลับแล ที่ชาวสวนอำเภอลับแล จัดมอบให้แพทย์และพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับประทาน รวมไปถึงสับปะรดห้วยมุ่น ผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และกล้วยน้ำว้า ข้าวสาร รวม 3 ตัน หรือ 3,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมี หอม กระเทียม มะนาว ไข่ไก่ และ สินค้าเกษตรแปรรูป รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

ขนสินค้าเกษตร-ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และสำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นขวัญกำลังใจ แทนความห่วงใย ที่เสียสละทำหน้าที่ดูแล ป้องกันประชาชนต่อสู้กับภัยโควิด-19 และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรให้แพร่หลายขนสินค้าเกษตร-ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ขนสินค้าเกษตร-ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ ยอดสะสม 106 ราย รักษาหายแล้ว 80 คน ยังรักษาที่โรงพยาบาล 22 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุตรดิตถ์จำนวน 13 คน

ขนสินค้าเกษตร-ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์