"ไนซ์ ดาวดิน"พร้อมคณะกรรมการ คปน.อีสาน ค้านรัฐบาลยุติมติ ครม.แก้ผังเมืองหนุนนายทุนสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล พร้อมเตรียมยกระดับชุมนุมหากรัฐบาลยังยืนยันหนุนอุตสาหกรรม

18 มิถุนายน 2564  ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่น นายภาณุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์  หรือ ไนซ์ ดาวดิน  พร้อมคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล  หรือ คปน. ภาคอีสาน ร่วมอ่านแถลงการณ์คัดค้านมติ ครม. วันที่ 1 มิ.ย 64 กรณีแก้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ จากพื้นที่สีเขียวให้ตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้
ในแถลงการณ์  ระบุว่า   มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิและจ.อุบลราชธานี มีมติคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์  จากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม สีเขียว เปลี่ยนผังเมืองให้เป็นพื้นที่อุตสากรรม ทำให้ทาง คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล  เชื่อว่ามติ ครม.นี้  เอื้อต่อนายทุนให้สามารถตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้วชีวมวล   ส่วนผังเมืองรวม จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐและ อ.นาเยีย  จากพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม สีเขียว เปลี่ยนผังเมืองให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (สีม่วง) ซึ่งจะทำให้เป็นแหล่งผลิตหินอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

"ไนซ์ ดาวดิน"นำ คปน.ค้านมติแก้ผังเมืองหนุนสร้างโรงงานน้ำตาล

"เมื่อต้นเดือน มิ.ย. ทราบข่าว มติ ครม.ให้เปลี่ยนผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ทำให้พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม  ซึ่งคณะกรรมการมีการพูดคุยกัน  โดยการแก้ไขมติ ครม.นี้ทำให้ พื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด คือ ชัยภูมิและอุบลราชธานี   จะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างโรงงานน้ำตาล โรงงานไฟฟ้าชีวมวล  ซึ่งเรื่องที่กังวลมี 3 ประเด็น คือ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  มติ ครม.เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน  และการไม่ฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่  ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ไปยื่นหนังสือแล้วกับทางจังหวัด โดยระบุว่าพื้นที่ในประกาศเป็นพื้นที่สีเขียว การจะเปลี่ยนผังเมืองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เช่นที่จ.ชัยภูมิจะทำให้โรงงานน้ำตาลห่างจากบ้านประชาชนประมาณ 30 เท่านั้น หากมีการสร้างโรงงานจริง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแน่นอน "นายภาณุพงศ์  กล่าว

"ไนซ์ ดาวดิน"นำ คปน.ค้านมติแก้ผังเมืองหนุนสร้างโรงงานน้ำตาล

นายภาณุพงศ์  กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง แต่หากยังไม่ได้รับความสนใจ  หรือลงมาพูดคุยกับชาวบ้าน  ทางคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล  หรือ คปน. ภาคอีสาน ได้พูดคุยเรื่องการยกระดับการเรียกร้อง  หากรัฐบาลยังมีท่าทีดันทุรังในการผลักดันการเปลี่ยนผังเมืองอยู่ จะเตรียมยกระดับการชุมนุม เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร  ส่วนข้อเรียกที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ คือ  ยกเลิกมติ ครม.ที่เปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม  และยกเลิกนโยบายโรงงานน้ำตาลโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในภาคอีสานที่ออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน
สำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ตรงกับวันประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ ที่ จ.ขอนแก่น  ซึ่งนายภาณุพงศ์  กล่าวว่า ไม่ต้องการยื่นหนังสือคัดค้านต่อพรรคการเมือง เนื่องจากเชื่อว่าจะไม่ได้รับความสนใจแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่  หลังจากนี้หากยังไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ก็จะเตรียมยกกระดับการชุมชน โดยจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่

"ไนซ์ ดาวดิน"นำ คปน.ค้านมติแก้ผังเมืองหนุนสร้างโรงงานน้ำตาล