พะเยา - "คลัสเตอร์"กลุ่มชาติพันธุ์ ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีก 13 ราย รวม 20 ราย พร้อมเร่งตรวจค้นหาเชิงรุก ด้านจ.พะเยา สั่งปิด 2 หมู่บ้าน - 7 โรงเรียน ในอ.เชียงคำ และอ.ภูซาง ห้ามเข้าออกพื้นที่ป้องกันแพร่ระบาด

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพบคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา จนสร้างความแตกตื่นให้ชาวพะเยาเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU เชียงคำ-ภูซาง จึงได้ลงพื้นที่ติดตามและสอบสวนโรคกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย ซึ่งมีการเดินทางไปหลายพื้นที่ทั้งที่ อ.เทิง จ.เชียงราย อ.ภูซาง และอ.เชียงคำ จ.พะเยา


"พะเยา"ติดเชื้อเพิ่มสั่งปิด2หมู่บ้าน-7โรงเรียน โดยที่ ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 7 ราย ทุกรายได้รับการตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการกักตัวที่สถานกักตัวของภาครัฐ  และมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 13 ราย ให้ปฏิบัติตามมาตรการชุมชนโดยการกักตัวที่บ้าน พร้อมบุคคลในครอบครัว เป็นเวลา 14 วัน  


"พะเยา"ติดเชื้อเพิ่มสั่งปิด2หมู่บ้าน-7โรงเรียน


สำหรับบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 40 ราย ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย ขณะนี้รอผลการตรวจ ในจำนวนนี้มี 14 รายที่มีอาการได้รับการส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ในวันนี้ได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ต.ร่มเย็น จำนวนทั้งสิ้น 400 ราย"พะเยา"ติดเชื้อเพิ่มสั่งปิด2หมู่บ้าน-7โรงเรียน


จากการตรวจหาเชื้อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 13 ราย โดยพบใน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ 11 ราย และพื้นที่ ต.สบบง อ.ภูซาง จำนวน 2 ราย ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรายชายไทยอายุ 33ปี ชาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในวงสุราในพื้นที่ ต.ร่มเย็น ทั้งสิ้น จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม จ.พะเยา ใน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ) อยู่ที่ 120 ราย


"พะเยา"ติดเชื้อเพิ่มสั่งปิด2หมู่บ้าน-7โรงเรียน


นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พะเยา มีมติเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ใน จ.พะเยา ได้แก่ บ้านหล่าย (เฉพาะกลุ่มบ้านชาติพันธุ์ม้ง ) หมู่ที่ 9 ต.สบบง อ.ภูซาง และบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา รวมทั้งปิดโรงเรียน 7 แห่ง ใน อ.ภูซาง ได้แก่ โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง โรงเรียนก๊อน้อย ต.ทุ่งกล้วยและ อ.เชียงคำ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ร่มเย็น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ต.หย่วน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต.ฝายกวางและโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด ต.แม่ลาว


"พะเยา"ติดเชื้อเพิ่มสั่งปิด2หมู่บ้าน-7โรงเรียนนอกจากนี้ได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้1.จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สถานที่ปากทางเข้าหมู่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 2.ปากทางเข้าแยกบ้านม้งใหม่ หมู่ที่ 9 ต.สบบง อ.ภูซาง และ 3.จุดตรวจคัดกรองเขตรอยต่อระหว่าง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย และต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ด่านชุมชนบริเวณสามแยกทางเข้าหมู่บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

"พะเยา"ติดเชื้อเพิ่มสั่งปิด2หมู่บ้าน-7โรงเรียน