svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

16 มิถุนายน 2564
11.0 k

ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 691861 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 054 , 007 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 447 , 668 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 17

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564


ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
691861
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
054 , 007
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
447 , 668
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
17

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
157919 , 366069 , 544617 , 680914 , 804425

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
112408 , 307839 , 331371 , 338578 , 395641506490 , 635554 , 690232 , 851224 , 870009

 

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564


รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
078011 , 108375 , 499861 , 540189 , 730333
601497 , 437491 , 108448 , 531596 , 024799
343705 , 723389 , 335487 , 030064 , 193480
947561 , 675198 , 328739 , 563169 , 869012
148651 , 933510 , 666947 , 276853 , 568097
758593 , 744331 , 792187 , 964404 , 053069
308180 , 580036 , 217448 , 770346 , 495602
520488 , 868614 , 062912 , 852152 , 422605
214739 , 526196 , 677012 , 442916 , 526772
014606 , 854026 , 046667 , 167725 , 607272

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564


รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
542649 , 907179 , 448345 , 130622 , 431404
628922 , 788423 , 362236 , 966596 , 636298
239927 , 793065 , 213478 , 968693 , 024139
915719 , 735661 , 543172 , 762697 , 027182
605621 , 570759 , 766853 , 748893 , 408240
778610 , 626253 , 496285 , 383850 , 399671
904372 , 386154 , 913840 , 972021 , 265333
485030 , 227021 , 128467 , 844926 , 238991
014554 , 199588 , 979186 , 798086 , 202694
842201 , 843745 , 927292 , 924688 , 529894
034057 , 125374 , 679762 , 395201 , 841177
549049 , 611061 , 382909 , 059790 , 989396
936497 , 323682 , 009357 , 995668 , 337420
278597 , 747603 , 299016 , 739522 , 081038
985604 , 484852 , 177720 , 600869 , 260916
997898 , 642209 , 269953 , 654066 , 201170
640854 , 572292 , 066180 , 091476 , 168297
272250 , 975179 ,181645 , 825286 , 110239
218559 , 693415 , 192665 , 894556 , 236763
686284 , 379459 , 923085 , 381315 , 122667
ที่มา : LINE Today