งามหน้าอีกแล้ว พบสวนสาธารณะมูลค่า 29 ล้าน ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ใช้งาน ผวจ.เตรียมประสานหน่วยงานในพื้นที่ ทำโครงการพัฒนาให้กลับมาใช้งานได้ ก่อนส่งมอบต่อให้กับเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจ โครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ.2559  โดยโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารจำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาท ถูกปล่อยรกร้าง หญ้าปกคลุม ขาดคนเหลียวแล

พบสวนสาธารณะใช้งบฯ 29 ล้านปล่อยร้างพบสวนสาธารณะใช้งบฯ 29 ล้านปล่อยร้าง

โดยรายละเอียดโครงการดังนี้ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดวัดศรีปทุม ตำบลมุกดาหาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณวัดป่าศิลาวิเวก ตำบลมุกดาหาร  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดสำนักสงฆ์หนองบุตรตาโคตร ตำบลศรีบุญเรือง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดวัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลมุกดาหารงบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาทรวม 5 โครงการ

พบสวนสาธารณะใช้งบฯ 29 ล้านปล่อยร้าง


พบสวนสาธารณะใช้งบฯ 29 ล้านปล่อยร้าง


 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหา นายวีระชัย นาคมาศ ได้บอกว่า เกี่ยวกับเรื่องโครงการที่ถูกปล่อยรกร้างนั้นตอนนี้ทางผู้ว่าฯเองได้รับทราบแล้วซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยใช้งบประมาณของจังหวัดปี 2559 ปกติแล้วต้องส่งมอบให้เทศบาลเจ้าของพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะสวนสุขภาพต้องใช้คนดูแลแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบให้เทศบาลและตอนนี้ทางเทศบาลที่จะรับมอบก็บอกว่าถ้ามีการส่งมอบต้องทำให้ใช้ได้ก่อนถึงจะรับมอบไปดูแลซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารก็จะเข้าไปปรับปรุงโดยไม่ใช้งบประมาณแต่ถ้าจะมีการใช้งบประมาณก็ให้ทำเรื่องขอมาที่จังหวัดซึ่งทางจังหวัดมีงบฉุกเฉินอยู่แล้ว

พบสวนสาธารณะใช้งบฯ 29 ล้านปล่อยร้าง

พบสวนสาธารณะใช้งบฯ 29 ล้านปล่อยร้าง