ลูกหนี้รายย่อย-ครู-กยศ.เตรียมเฮ คลัง จ่อเสนอครม.พิจารณาแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชน-ข้าราชการ พร้อมส่งเสริมเอสเอ็มอี ที่เป็นเอ็นพีแอล เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนระยะยาวสร้างสภาพแวดล้อมให้เข้าถึงสินเชื่อง่าย

วันนี้(15 มิ.ย.64) มีการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ ประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจ กระทรวงการคลังจะเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อย ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง หนี้ กยศ. 3.6 ล้านคน ผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน หนี้ครู ข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชี หนี้เช่าซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 6.5 ล้านบัญชี หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชี รวมไปถึงปัญหาหนี้สินอื่นๆ ของประชาชน 51.2 ล้านบัญชี โดยอาจเสนอมาตรการระยะสั้น เช่น ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีและ ลดภาระดอกเบี้ยประชาชน ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการ รวมถึงสหกรณ์ ปรับรูปแบบการชำระหนี้ รวมถึงปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs เช่น จัดให้มี softloan สำหรับ SME ที่เป็น NPLs เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ การเพิ่มจำนวนโรงรับจำนำและโรงรับจำนอง ขณะที่มาตรการระยะยาว หลักการสำคัญ คือต้องทำให้เกิดสภาพแวดล้อมของการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย และมีการคุมยอดวงเงินกู้ที่เหมาะสม

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกับตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ... และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม

กระทรวงสาธารณสุข เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม รองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าว ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว หรือ Non-Immigrant Visa รหัส O-A ระยะ 1 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570