"เรืองไกร" อัด "ยุทธพงศ์" อาจผิด พ.ร.บ.คอมฯ ปมงบลับ เหตุข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารงบปี 65 เตรียมส่งเรื่องให้นายกฯ ตรวจสอบ รวมถึงแจ้ง ดีอีเอส ดำเนินคดีต่อไป

วันนี้ (13 มิ.ย.64) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการงบประมาณ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. ตนได้ติดตามข่าวที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุถึงงบลับในร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 โดยตลอดมา พบประเด็นเกี่ยวกับงบลับที่นายยุทธพงศ์ แถลงข่าวแล้วมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทยด้วย จำนวน 3 ครั้ง มีข้อมูลในทำนองที่ว่า งบลับ แทรกซึมไปในทุกกระทรวง ทุกสำนัก ทบวง กรมต่างๆ ตรวจสอบกับเอกสารงบประมาณ ปี 2565 พบว่า ไม่มีงบลับแทรกซึมไปในทุกกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มีเพียงบางหน่วยเท่านั้น และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีรายการงบลับ 19 รายการ รวมทั้งสิ้น 558 ล้านบาท ตามที่แถลงข่าวและโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย แต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบเชิงลึก พบว่า งบลับ ดังกล่าวมีการตั้งไว้ที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อคลิปแถลงข่าวและข้อมูลงบลับที่อยู่ในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับเอกสารงบประมาณรายจ่าย 2565 กรณี จึงมีเหตุต้องตรวจสอบว่าคลิปและข้อมูลในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย ทั้ง 3 ครั้งดังกล่าวข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามความในมาตรา 14 และหรือมาตรา 15 ของพ.ร.บ.คอมฯ 2550 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อมีการนำคลิปและข้อมูลงบลับดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ และเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.คอมฯเกิดขึ้นแล้ว และงบลับเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งไม่ทราบว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ได้ดำเนินการ หรือไม่ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องที่ นายยุทธพงศ์ กับพรรคเพื่อไทย นำข้อมูลเรื่องงบลับมากล่าวอ้างแล้วเผยแพร่ในเฟซบุ๊กดังกล่าว แต่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ประกอบกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาศึกษาเทียบเคียง จึงมีเหตุต้องขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่า นายยุทธพงศ์ กับพรรคเพื่อไทย มีการกระทำที่จะเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.คอมฯ หรือไม่ โดยวันที่ 14 มิ.ย. ตนจะส่งเรื่องทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งขอให้สั่งกระทรวง ดีอีเอส ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย