ผู้พิการหูหนวกดีใจ ได้รับวัคซีนจาก รพ.มหาราชโคราช ขณะที่ชาวโคราช ตั้งตาวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ที่จองไว้ล็อตแรก 1 แสนโดส ส่วนการจัดสรรให้กับใครบ้าง ทาง อบจ.ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ แล้วว่า ขอให้สาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้พิจารณากระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม

13 มิถุนายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้นำภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้พิการทางการได้ยิน มาเผยแพร่ โดยผู้พิการรายนี้ อายุ 34 ปี เข้ารับวัคซีนซิโนแวค เข็มแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการกันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรอง ไปจนถึงขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยใช้ล่ามภาษามือ สื่อสารกับผู้พิการผ่านสมาร์ทโฟน อธิบายขั้นตอนปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีนให้ผู้พิการได้รับทราบ โดยพยาบาลที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนจะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ฟัง จากนั้น ล่ามภาษามือจะสื่อสารต่อให้ผู้พิการทางการได้ยินได้เข้าใจ  ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความประหม่าตื่นเกร็งให้กับผู้พิการแล้ว ยังได้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วด้วย  ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวมทั้ง กลุ่ม Hackvaxkorat   และกลุ่มพลังใจโคราช พร้อมให้การช่วยเหลือและยินดีให้บริการชาวโคราชอย่างเต็มที่ทุกคนให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดโดยเร็ว

ผู้พิการหูหนวกดีใจ ได้รับวัคซีนจาก รพ.มหาราชโคราช
ในขณะเดียวกัน นายแพทย์เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกมาเปิดเผยผ่านการไลฟ์ ในเพจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาว่า "ความคืบหน้าการจองวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ที่จองไว้ล็อตแรก 1 แสนโดส สำหรับประชาชน 5 หมื่นคนนั้น เชื่อว่า ชาวโคราชต่างตั้งตารอวัคซีนซิโนฟาร์มกันอย่างเต็มที่ ซึ่งล่าสุด คาดว่า จังหวัดฯ น่าจะได้อีกไม่เกิน 2 หมื่นโดสในวันที่ 20-27 มิถุนายน 2564 

ผู้พิการหูหนวกดีใจ ได้รับวัคซีนจาก รพ.มหาราชโคราช 

ผู้พิการหูหนวกดีใจ ได้รับวัคซีนจาก รพ.มหาราชโคราช