ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 รวม 2,804 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,395 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 409 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,143 ราย ผู้ป่วยสะสม 167,046 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)เสียชีวิต18 ราย

ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,804 ราย เสียชีวิต 18 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,143 ราย