นายกฯ ประชุมครม. เห็นชอบการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา 18,000 บาทต่อเดือน ยืนยันใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า กำชับระมัดระวังเรื่องการทุจริต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตราเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 วงเงินงบประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบใหม่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคจะได้รับค่าตอบแทน18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปีและได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมไปถึงเงินประกันสังคมที่รัฐบาลจะไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ


ส่วนโครงการจับคู่กู้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารที่มีอยู่ 12,000 ทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกับบสย.SME Bank ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสินในการปล่อยเงินกู้ในกรณีพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษ ปลอดหลักทรัพย์เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 


ทั้งนี้ยังมีการอนุมัติเงินกู้ตามพ.ร.ก.เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้บริการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยปัจจุบันสถานการณ์เงินกู้ 1ล้านล้านบาท มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 984,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ73 และยังคงเหลืออีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสำรองลดค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยเริ่มจากภูเก็ต sandbox เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2 โดส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยจะมีการติดตามคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด


นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่าตนกังวลเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรว่าจะทำอย่างไรให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งสั่งมอบนโยบายจะต้องดำเนินการเร่งรัดกิจกรรมในช่วง1 ปีที่เหลืออยู่ในรัฐบาล และเตรียมพร้อมส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อๆไปซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ยืนยันประโยชน์ต้องตกอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่างบประมาณที่มีอยู่จะใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และได้ย้ำในที่ประชุมเสมอมาให้ระมัดระวังเรื่องการทุจริต


ส่วนกรณีการแก้ไขปัญหาให้กับโรงแรมและผู้ประกอบการต่างๆปัญหาเรื่องการจดทะเบียน ต้องใช้เวลาอีกสักพัก เพื่อเตรียมการรับการท่องเที่ยวในปีหน้าว่าจะทำอย่างไรต่อไปรวมถึงปัญหาหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้ครู อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพราะมีหนี้จำนวนมากแต่มีงบประมาณจำกัด พร้อมยืนยันตนรับฟังประชาชนทุกคนโดยจะดำเนินการให้ดีที่สุดและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมายังตนและข้าราชการทุกคน โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์