svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"นพ.นิธิ" แจง เหตุรพ.จุฬาภรณ์ปิดบริการฉีดวัคซีนหลัก ระบุ เตรียมจัดระบบใหม่รับวัคซีนทางเลือก

03 มิถุนายน 2564
3.0 k

นพ.นิธิ แจงเหตุรพ.จุฬาภรณ์ปิดบริการฉีดวัคซีนหลัก ระบุ เตรียมจัดระบบใหม่ในการจัดการวัคซีนทางเลือก ที่จะเริ่มกระจายฉีดภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์นี้ ชี้ อย่าโทษรัฐบาล

ค่ำวานนี้(3มิ.ย.64)จากกรณีจากกรณีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรร "วัคซีนหลัก" (ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า) เพื่อให้บริการอีกต่อไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลักทั้งสองชนิดด้วย

ล่าสุด มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า เนื่องจากราชวิทยาลัยฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต้องเตรียมจัดระบบใหม่ในการจัดการวัคซีนตัวเลือกที่จะเริ่มกระจายฉีดภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์นี้ ประกอบกับขณะนี้ทาง กทม. ก็เตรียมการเพื่อบริการฉีดวัคซีนได้หลายที่แล้ว และกระจายอยู่ทั่วไปมากกว่า 20 แห่ง ซึ่งหลายหน่วยงานมาดูวิธีการบริหารระบบที่ให้บริการฉีดอย่างมีประสิทธิภาพที่ราชวิทยาลัยฯ ทำเป็นตัวอย่างไปแล้วด้วย เราจึงต้องปรับเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนหลักออกไปก่อนพักนึง (เริ่ม 14 มิถุนายน)
ดังนั้น อย่าไปโทษรัฐบาล หรือส่วนกลางหรือ สธ. หรือ อว. หรือกทม. เลยครับ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยฯ ยังมีทีมจิตอาสาที่ออกไปช่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับกทม.และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยอยู่ครับ..เราไม่ได้ทอดทิ้งกัน