svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย ติดโควิด 1 ราย คาดติดเชื้อจากคนในครอบครัว

01 มิถุนายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

MRT ยืนยันพบพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีคลองเตย ติดเชื้อโควิด 1 ราย คาดติดเชื้อจากคนในครอบครัว สั่งพนักงานกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดตรวจหาเชื้อ และกักตัว 14 วัน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีคลองเตย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1 ราย โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 : หยุดงาน
วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2564 : เวลา 07.00-19.00 ปฏิบัติงานที่สถานีคลองเตย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 : หยุดงาน ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ชุมชนคลองเตย เนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 : หยุดงาน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : ฟังผลที่ชุมชนคลองเตย ไม่พบการติดเชื้อฯ แต่มีอาการไอ ไม่สบาย จึงไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกครั้งที่โรงพยาบาล
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผล ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ขณะปฏิบัติงานพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดให้ไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการทุกสถานี และสแกนไทยชนะเมื่อเข้า-ออกจากขบวนรถ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

logoline