เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมัยก่อน โรค ลัมปี สกรีน ที่วัวเกิดเป็นตุ่มก่อนตาย โดยทำคอกให้สะอาด ปราศจากแมลงทุกชนิด เพราะโรคนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2500

31 พฤษภาคม 2564 ที่ ทุ่งนาหมู่บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ใน 22 อำเภอ ที่เกิดโรคระบาดในวัว ที่ผิวหนังของวัวจะเป็นตุ่มๆ ก่อนที่จะเกิดอาการเบื่ออาหาร ไม่กินหญ้า จนหนักสุดไม่กินน้ำ และล้มตายในที่สุด ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ เรียกว่า โรค ลัมปีสกรีน ในวัว ที่สำคัญยังไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน โดยขณะนี้พบว่าในพื้นที่ 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มีวัวเกิดโรคระบาดไปกว่า 15,000 ตัว และเริ่มทยอยเสียชีวิตกันไปเรื่อยๆ ในส่วนของเกษตรกรในเขตตำบลหนองใหญ่ ได้รายงานขอความช่วยหลือไปที่นายกเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกฯ ได้สอบถามไปยังปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ทราบเรื่องราวว่า ขณะนี้ได้ประสานส่วนกลางในการขอยามาฉีด มารักษาแต่จะได้ราวเดือนสิงหาคม 2564 

โรคลัมปีสกีนในวัว คอกสะอาดปราศจากแมลง ป้องกันได้จึงได้ไปสอบถามกับภูมิปัญญาของเกษตรกรที่เคยเลี้ยง เคยประสบปัญหา ก็ได้ข้อมูลมาว่า โรคนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2500 หรือ 65 ปีก่อน ตอนนั้นวัว ควาย เกิดล้มตายกันมาก จากแมลงที่เป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคมา สมัยก่อนใช้การแก้ไขปัญหาด้วยการป้องกัน คือ นำหญ้า ฟางมาแช่น้ำหมาดๆ ก่อนนำไปเผาสุมไฟให้เกิดควันมากๆ ก่อนจุดรมควันเข้าคอกปศุสัตว์ เพื่อฆ่าเหลือบ ไร แมลงต่างๆ ในคอกปศุสัตว์ รอบๆ คอก ต้องสะอาด ปราศจากแมลงต่างๆ เพราะในช่วงเวลากลางวัน แมลงพาหะจะซ่อนอยู่ใต้ดิน ทั้งในคอก รอบคอก และเมื่อค่ำเกษตรกรนำวัวเข้าคอก แมลงก็จะออกมาตอมเพื่อหากินตามผิวหนังสัตว์ ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนัง กลีบเท้าสัตว์ และติดเชื้อโรคดังกล่าว วันนี้ไม่มียารักษา ต้องอาศัยการป้องกันเอง

โดย นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศบาลตำบลหนองใหญ่ กล่าวว่า ผมได้ประสานข้อมูลกับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ จึงทราบว่า โรคนี้เกิดจากสถานการณ์เอนิโย โลกมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแมลงเกิดขึ้นมากมายในปีนี้ โดยเฉพาะเหลือบ ไร ซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้ ก่อนที่จะมาสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรชาวบ้าน ก็ตอบตรงกันว่า ในปีนี้มีเหลือบ มีแมลง มียุง มีไร เกิดขึ้นมากผิดปกติในหมู่บ้านชุมชน โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากๆ บอกว่า โรคนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว สมัยปี พ.ศ.2500 หรือราว 64 65  ปีก่อน มีสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมาก 


โรคลัมปีสกีนในวัว คอกสะอาดปราศจากแมลง ป้องกันได้เบื้องต้นได้ประสานขอยาบำรุงสัตว์ให้แข็งแรงมาฉีดให้สัตว์ก่อน เพราะที่พบวัวตายนี้เป็นวัวที่อ่อนแอ เป็นวัวอายุไม่มาก จึงเชื่อว่า หากวัวแข็งแรงจะยังไม่ตาย ก็รักษาตามอาการของโรค และพบว่า หากทำคอกวัว คอกปศุสัตว์ให้สะอาด จะปลอดภัยจากเหลือบ ไร จากยุง หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรคได้เป็นอย่างดี ช่วงรอยาจากกรมปศุสัตว์ ก็จะแนะนำเกษตรกรให้ทำคอกปศุสัตว์ให้สะอาด สร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรง จะทำให้สัตว์ปลอดภัยจากโรคนี้ไปก่อน เพราะในระยะนี้ยังไม่มียารักษา หรือป้องกันโดยตรง โดยตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทุกชนิดตามคอกปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรทุกรายในเขตตำบลหนองใหญ่ไปก่อน พร้อมกับการให้ความรู้ในการป้องกัน หากมีมุ่งมากางให้คอกปศุสัตว์ จะดีมากด้วยเพื่อป้องกันแมลง

โรคลัมปีสกีนในวัว คอกสะอาดปราศจากแมลง ป้องกันได้

โรคลัมปีสกีนในวัว คอกสะอาดปราศจากแมลง ป้องกันได้