ตาก - สถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด ลดดอกเบี้ย 50% ช่วยประชาชนในช่วงโควิด-19 ระบาด รับเปิดเทอม เผยทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนใหญ่เป็นทองคำ -อุปกรณ์การก่อสร้าง

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่สถานธนานุบาล เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และช่วงเปิดเทอม ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยให้ประชาชนที่ไปใช้บริการโรงรับจำนำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่นำสิ่งของต่างๆไปจำนำ ซึ่งมีประชาชนไปใช้บริการในช่วงนี้มากขึ้น และทรัพย์สินส่วนมากที่ไปจำนวนนั้น จะเป็นทองคำ และทรัพย์สินอื่นๆ รวมไปถึงอุปกรณ์การก่อสร้าง

โรงจำนำลดดอกเบี้ย50%-ช่วยปชช.รับเปิดเทอม

นายวรวุฒิ เอกจีน ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอด กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และช่วงเปิดเทอมนั้น ทางเทศบาลลดดอกเบี้ยในอัตราต่ำให้กับประชาชนคือ ถ้าวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 50 สตางค์ เหลือ 25 สตางค์ และถ้าวงเงินเกิน 5,000 บาท จากร้อยละ 1 บาท จะเหลือเพียง 50 สตางค์ สำหรับทรัพย์สินที่ประชาชนนำไปจำนำ ส่วนมากเป็นทองคำ

โรงจำนำลดดอกเบี้ย50%-ช่วยปชช.รับเปิดเทอม