svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ชาวบ้านสุดทนอบต. ลงขันซ่อมถนนกันเอง

30 พฤษภาคม 2564

ชาวบ้านสุดทนลงขันกันเอง ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้าน เข้าออกชุมชนไม่ได้มานนานกว่า2เดือน ทั้งที่อยู่ห่าง สนง. อบต.เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบเพียง 200 เมตร แต่ไม่เหลียวแล โบ้ยไปกรมทางหลวง

30 พฤษภาคม 2564 ได้มีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากหมู่ที่ 2, 7 และหมู่ 12 เกือบ 100 คน ใน ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เดินทางมารวมตัวกันเพื่อร่วมแรงกันนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ทั้งเหล็กเส้น หิน ปูน ทราย เพื่อมาช่วยกันซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่พังเสียหายไม่สามารถใช้เข้าออกหมู่บ้านดังกล่าวได้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว ซึ่งจุดที่ถนนพังเสียหายตั้งอยู่ริมถนนสายหลักทางเชื่อมจากถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบและตั้งอยู่ห่างจากสำนักงาน อบต.โพนทอง เพียง 200 เมตร 

ชาวบ้านสุดทนอบต. ลงขันซ่อมถนนกันเองโดยมี จ.ส.ต.ไพศฺษฐ์  ฐานวิเศษ อดีตข้าราชการทหารบำนาญ  ตัวแทนชาวบ้านในจาก 3 หมู่บ้านครั้งนี้ เปิดเผยว่า  ชาวบ้านที่ต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกันลงขันตามแต่คนที่มีมากมีน้อย เพื่อมาช่วยกันไปหาซื้อวัสดุก่อสร้าง มาช่วยกันในครั้งนี้ก็เพราะถนนทางเข้าหมู่บ้านจุดทางเข้าหมู่ 2 พังเสียหายมานานกว่า 2 เดือนแล้ว และได้ติดต่อไปทาง อบต.โพนทอง ที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบการซ่อมแซมถนนดังกล่าวไปแล้วหลายต่อหลายครั้งก็กลับให้ไปที่กรมทาง ไปถามกรมทางก็แจ้งว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. และอบต.ก็กลับไม่เคยลงมาดูแลช่วย ยังเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เคยมีใครลงมาดูแลช่วยซ่อมแซมถนนในจุดนี้ที่พังเสียหายจนชาวบ้านไม่สามารถใช้ผ่านเข้าออกในหมู่บ้านในขณะนี้ได้อีก  ทั้งๆจุดถนนที่พังทางเข้าหมู่บ้านนี้ก็ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงาน อบต.เพียงไม่เกิน 200 เมตร ในครั้งนี้ชาวบ้านจึงต้องพากันลงขันกันเอง เพื่อมาซ่อมแซมถนนที่พังในจุดนี้ถนนทรุดยาวเป็นหลุมลึกกว่า 15 เมตร รถไม่สามารถผ่านเข้าออกจุดนี้ได้ เพื่อให้ถนนในจุดนี้ได้กลับมาใช้ในการเข้าออกชุมชนกันเองไปก่อน

ชาวบ้านสุดทนอบต. ลงขันซ่อมถนนกันเอง


เพราะทนรอการลงมาแก้ไขปัญหานี้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ไหวแล้ว ซึ่งชาวบ้านก็จะพากันทำไปเรื่อยๆในจุดที่พังเสียหาย ที่ยังมีอีกหลายจุด เพราะช่วงนี้ชาวบ้านที่จะต้องขนพืชผลการเกษตรออกไปขายในชุมชนก็ต้องเร่งเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวในช่วงภาวะโควิด-19 ระบาดก็หนักพอแล้ว ถนนไม่ดีเข้าออกหมู่บ้านได้ก็ยิ่งหนักไปอีก และจะให้รอการช่วยเหลือไปอีกนานกว่านี้ไม่ไหวแล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งภาษีท้องที่ก็ยังต้องจ่ายทุกคนตามเวลา เมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่ก็อยากให้มีการเร่งรัดลงมาดูแลชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่รวดเร็วกว่านี้ด้วย

ชาวบ้านสุดทนอบต. ลงขันซ่อมถนนกันเอง

ชาวบ้านสุดทนอบต. ลงขันซ่อมถนนกันเอง