สงขลา - เรือนจำจังหวัดสงขลา ติดโควิดสะสมแล้ว 84 คน วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 98 คนในจำนวนนี้แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจำวันนี้ 58 คน จังหวัดมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้ว 1,552 คนแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ 1,539 คนและติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 คนมีผู้เสียชีวิตสะสม 8 คน

30 พฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสงขลา ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 58 คน จากเดิมมีผู้ต้องขังติดเชื้อ 26 คน ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อสะสมแล้ว 84 คน จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็น จากการตรวจเชื้อเชิงรุกกลุ่มผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำจังหวัดสงขลา ภายหลังมีผู้คุมติดเชื้อ 2 คน เมื่อปลายเดือนเมษายน และมีกลุ่มผู้ต้องขังเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง 24 คน ซึ่งได้ถูกแยกกักตัว ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และยังไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง และพบว่าติดเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 จากนั้นสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

คลัสเตอร์เรือนจำสงขลาติดโควิดเพิ่ม 58 คน

จึงได้ทำการตรวจเชื้อเชิงรุกทั้งหมดกว่า 2,000 คน แบบปูพรมเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดสงขลา ส่วนที่เหลือได้แยกกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการระบาดภายในเรือนจำ โดยยกระดับการป้องกัน โดยใช้แนวทาง บับเบิล แอนด์ซีล เพื่อความปลอดภัยเช่นกัน

คลัสเตอร์เรือนจำสงขลาติดโควิดเพิ่ม 58 คน


นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าเรือนจำจังหวัดสงขลา จะทำการคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อ กับไม่ติดเชื้อ ออกจากกัน ในส่วนที่ไม่ติดเชื้อจากการตรวจครั้งแรก ทั้งหมดก็ต้องแยกกักตัว ซึ่งคงจะต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ภายในเรือนจำจังหวัด สำหรับดูแลผู้ต้องขังติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ส่วนในรายที่มีอาการก็จะนำส่งรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

คลัสเตอร์เรือนจำสงขลาติดโควิดเพิ่ม 58 คน

ในขณะที่นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เตรียมแผนรับมือการติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำทั้ง 5 แห่งของจังหวัดสงขลาไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับคลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดสงขลาทางจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจะทำการควบคุมการแพร่ระบาด ส่วนเรือนจำอีก 4 แห่งในขณะนี้ยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลารายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 98 คน แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสงขลา 58 คน ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงกับผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์การพนันบ่อนลอยในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ทำให้ในขณะนี้จังหวัดสงขลามีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้ว 1,552 คนแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ 1,539 คนและติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 คนมีผู้เสียชีวิตสะสม 8 คน

คลัสเตอร์เรือนจำสงขลาติดโควิดเพิ่ม 58 คน