นักศึกษา ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ระดมทุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อสม. ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19  สู่คลัสเตอร์โรงงานใหญ่เขาย้อย พนักงานทั้งไทยและต่างชาติเกือบ 20,000 คน ติดเชื้อกว่า 3,500 คน และผู้มีความเสี่ยงกว่า 70% กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรี  สถาบันพระปกเกล้า โดย นักศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่  24 (ปปร.24) โดยมี  นายทศพล   แก้วทิมา  นายประสิทธิ์ รักสลาม และ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์  ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่  24 (ปปร.24) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมอบเงิน 100,000 บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 1,500 ชุด หน้ากาก N 95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่  คุณประวิทย์  เครือทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) คุณธรรมา ลอยโพยม เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีและคณะ เพื่อร่วมสมทบ  "กองทุนคนไทย คนเพ็ชร" ไม่ทิ้งกัน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อสม.ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน  เพชรบุรี (30พค.64)

นักศึกษา ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ระดมทุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ในจังหวัดเพชรบุรี


หากท่านใดประสงค์ร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ พร้อมด้วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเพชรบุรี รายการสิ่งของที่โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องการ มีดังนี้

1.ชุด PPE  2.เครื่องอบโอโซน  3.เครื่องวัดความดัน 4.เครื่องวัด O2  5.หน้ากาก N95 6. ถุงยังชีพ เป็นต้นโดยสามารถสมทบทุนเข้าบัญชี  "กองทุน คนไทย-คนเพ็ชร์ ไม่ทิ้งกัน" เลขที่บัญชี 020363852771บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันเพชรบุรี  หรือบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้ที่ เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี  ศูนย์ประสานงาน และรับสิ่งของบริจาค 1.โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี 2.ร้านออเอก หน้า ม.ราชภัฏเพชรบุรี  หรือ inbox เพจ https://www.facebook.com/BizClubPhetchaburi โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสายัณต์  สิทธธรรมโชติ (ไก่) ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับเพชรบุรี 0819818405  ดร.กรัณย์ (กร) สุทธารมณ์ ที่ปรึกษาฯ 0828888099 และ คุณอิทธิกร (เอก) ชำนาญอักษร ที่ปรึกษาฯ 0861572049 ไอดีไลน์ eittigorn  จะมากหรือจะน้อย ทุกการแบ่งปัน ก็มีความสำคัญ ในการช่วยเหลือ สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับสู่สภาวะปกติ

นักศึกษา ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ระดมทุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ในจังหวัดเพชรบุรี

นักศึกษา ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ระดมทุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ในจังหวัดเพชรบุรี