"โฆษกพท." ชี้วัคซีนโควิดกลายเป็นเครื่องมือชี้วัดอำนาจ-สร้างคะแนนนิยม ถามเนติบริกรค้ำยัน "ประยุทธ์" บริหารราชการผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เหตุแก้โควิดล้มเหลวสิ้นท่า

วันนี้ (30 พ.ค.) ที่พรรคเพื่อไทย นางสาวอรุณี กาสยานนท์  โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19  ได้กลายเป็นเครื่องมือชี้วัดอำนาจ  และเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยม โดยมีชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวประกัน ทั้งที่วัคซีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการจัดหามาบริการ  ให้สวัสดิการ  และสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้มีชีวิตที่ปลอดภัย  แต่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ในของแผนฉีดวัคซีน 70% ภายในสิ้นปี 2564 ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่อย่างใด 

"โฆษกพท." ชี้ วัคซีนโควิดกลายเป็นเครื่องมือชี้วัดอำนาจ โดยชีวิตปชช.และเศรษฐกิจเป็นตัวประกัน


นางสาวอรุณี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวบอำนาจมาไว้ที่ตนเองเพียงผู้เดียว มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดอย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดและรวดเร็ว  แต่เพราะนายกรัฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการวิกฤตจึงเป็นไปอย่างล่าช้า  ตะกุกตะกัก ก้าวไม่ทันโรคและไม่เคยทันโลก  ไม่เคยสำนึกผิดหรือตระหนักได้ว่าการระบาดที่ยืดเยื้อยาวนานมีต้นตอปัญหาจากใคร  ซ้ำยังจัดหาวัคซีนไม่ทันตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน จำนวนยี่ห้อของวัคซีนที่ไม่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงและเป็นทางเลือก  เพิกเฉยต่อการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของประชาชนภายหลังได้รับวัคซีน  ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
จึงอยากฝากคำถามไปถึงเนติบริกรผู้ค้ำยันพลเอกประยุทธ์ว่า  การบริหารราชการที่ผิดพลาดจากการควบคุมโรคระบาดและการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าไม่ทันการณ์ของนายกรัฐมนตรี  มีความผิดตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้างหรือไม่  เพราะนายกรัฐมนตรีซึ่งควบรวมกฎหมาย 31 ฉบับมีอำนาจเหนือทุกกระทรวงกำลังบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นการสร้างผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พร้อมฝากไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายว่า ประชาชนไม่ใช่เหยื่ออันโอชะจากการบริหารที่ผิดพลาดซ้ำซากครั้งนี้  ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลทั้งองคาพยพสิ้นสลายไปแล้ว ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็รู้แค่ระเบียบแถว แต่ไม่รู้กระบวนทัพ  ล้มเหลวสิ้นท่าทุกด้าน  นี่หรือคือนายกรัฐมนตรีไทย.