สงขลา - รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อเชื่อมภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนังแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 พฤษภาคม 2564 พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาชุมชน สู่ ความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน แก่ชุมชน กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนัง 

เชื่อมเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนัง

              โดยมีประธานกลุ่มและสมาชิก ตลอดจนผู้นำชุมชน เข้าร่วมการพบปะในครั้งนี้ ซึ่งที่นี่ มีการดำเนินการเลี้ยงผึ้งชันโรง กว่า 20 สายพันธุ์ และมีเครือข่ายกว่า 30 ฟาร์ม ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการดำเนินการ เลี้ยง ผลิต แปรรูป แบบครบวงจร ถือว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

เชื่อมเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนัง

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า วันนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ศปพร.) ได้มาเชื่อมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ทุกชุมชนที่ขับเคลื่อนงานชุมชน มีความเชื่อมั่นว่าทุกกลุ่มได้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างแท้จริงซึ่งจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแกนกลาง

เชื่อมเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนัง

เชื่อมเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนัง

เชื่อมเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนัง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด